Katedra liturgické teologie

O katedře

Katedra liturgické teologie zajišťuje výuku i výzkum v oblasti křesťanské liturgie, obecných rituálních projevů, liturgické hudby, sakrálního umění a architektury. V současnosti katedra garantuje výuku především pro teologické studijní obory v předmětech zaměřených na průběh, teologii, dějiny a kulturní zakotvení křesťanské liturgie a liturgického zpěvu; pro pedagogické obory pak výuku kulturně-antropologických základů slavení. Výzkum je profilován badatelským zaměřením členů katedry a zahrnuje zejména oblast svátostných celebrací, teologické i architektonické dimenze bohoslužebných prostor, liturgického umění, komparace s jinými liturgickými rodinami, překladů i tvorby liturgických textů a ekumenického rozměru křesťanských bohoslužeb.

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 5.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

585637152
Univerzitní 22
místnost: 2.05 a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.