Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Milé zaměstnankyně, milí zaměstnanci,
milé studentky, milí studenti, drazí dobrovolníci,

jménem Dobrovolnického centra UP vás zveme na třetí ročník Dnů dobrovolnictví UP - Dobrovolnictví pro/na Zemi.

Během tří dnů (16.-18. 10.) budete mít možnost se zúčastnit diskusí, besed, workshopů, filmové projekce, swapu oblečení nebo si na vlastní kůži vyzkoušet dobrovolnictví pro/na Zemi (na Sluňákově, v humanitární sekci Arcidiecézní charity Olomouc, Potravinové bance a na mnoha dalších místech).

Zahajovací večer proběhne 16. 10. od 17:00 ve Studentském klubu UP - pro dobrovolníky, kteří přinesou potvrzení o své dobrovolnické aktivitě, máme nachystané vstupenky do divadel, poukázky do kaváren, slevy na knihy, lístky do bazénu atd. Od 18:00 se uskuteční přednáška na téma Dobrovolnictví pro/na Zemi - ekologie a životní prostředí ve vztahu k dobrovolnictví, kterou přednese vedoucí hnutí Brontosaurus. Následovat bude ekologicky laděný film Co se nenosí o špínách módního průmyslu a UPcyklaci. Slavnostní předávání Cen rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví proběhne ve čtvrtek 18. 10. od 18:00 v Kapli Božího Těla.

K přihlašování na workshopy a dobrovolnické příležitosti neziskových organizací využijte jedinečnou webovou aplikaci na adrese dobrovolnictvi.upol.cz

Více informací naleznete na Facebooku

Buďte UP dobrovolník a třeba příští rok dostanete Cenu rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví i vy.

program

"Bioethics and Politics"
13.-19. května 2019, Lublaň (Slovinsko),
hlavní řečník prof. James Keenan, SJ z Boston College

"Particularity and Universality of the Human Rights"
24.-28. května 2019, Vídeň (Rakousko)

Termín pro přihlášení na letní školy: 31. 10. 2018.

Zájemci se mohou obrátit na doc. Dominika Opatrného (dominik.opatrny@upol.cz)

Zkušenosti z předchozích škol

Workshop 19.10.2018

Srdečně zveme na jednodenní panelovou diskuzi se čtyřmi významnými znalci evropského diskurzu profesionalizace sociální práce. Program

Anotace projektu

Workshop se koná v rámci projektu TAČR ETA TL01000146-V3 Profesionalizace sociální práce (anotace v angličtině).

Přihlášení

Pro přihlášení použijte, prosím, tento formulář: https://goo.gl/forms/NR63aRMeOWej6aTp1

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Charitativní a sociální práce — obory.upol.cz

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

2. kolo přijímacího řízení!

Přihlášky do 31. 7. 2018! Více na www.pomahejazij.cz/zij

Výuka

Harmonogram

akademický rok 2018/19

Aktuální rozvrh

rozvrh nMgr.

rozvrh CHASOC nMgr.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Přehled odborných akcentů vyučujících katedry pro volbu vedoucího závěrečné práce

Návrhy témat diplomových prací pro studenty oboru MHSP

Návrhy témat závěrečných prací pro studenty bakalářských a nav. magisterských oborů

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2017/2018

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2017/2018

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze


O katedře

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Poskytuje kvalifikační vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské obory, a to Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a ve střední Evropě ojedinělý obor Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě. Oba obory jsou zajišťovány ve spolupráci CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní obor Charitativní a sociální práce, realizovaný v prezenční formě studia ve třech specializacích:

  • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce;
  • Řízení v sociálních službách (i v kombinované formě studia);
  • Sociální práce s rodinami.

Více informací v sekci pro uchazeče Studujte u nás

Výzkumná činnost katedry se koncentruje na etické otázky a dilemata sociální práce, spirituální citlivost v praxi sociální práce, církevní charitní praxi, multikulturní komunikaci a v posledním období i na téma dobrovolnictví.

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Interní zaměstnanci katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 5.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Externí spolupracovníci katedry

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf