Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Chcete vést tým? Umíte jej vést k cíli? Držíte si své hranice? Disponujete organizačními schopnostmi? Máte přesvědčení, stejně jako my, že je seniorům a lidem potýkajícím se s nemocí je nejlépe v domácím prostředí?

Pak máme pro Vás pracovní nabídku v pečovatelské službě Charity Olomouc!

Vaší denní náplní bude:

 • vedení týmu pečovatelek
 • metodické vedení týmu
 • plánování a organizování služby
 • řešení krizových situací
 • jednání se zájemci o službu
 • jednání s rodinami uživatelů
 • zabezpečení sociální agendy a souvisejících dokumentů

k tomu nutně potřebujete:

 • VOŠ nebo VŠ sociálního zaměření dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění
 • základní orientace v sociální oblasti včetně legislativy
 • manažerské dovednosti
 • komunikační dovednosti směrem ke kolegům, uživatelům a úřadům
 • organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost
 • psychickou odolnost, asertivitu, odolnost vůči stresovým situacím
 • uživatelskou znalost na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • otevřené a lidské jednání s pracovníky i uživateli
 • řidičský průkaz B - aktivní řidič

můžete získat:

 • podpůrný pracovní tým
 • pestrou, kreativní a různorodou práci
 • podporu dalšího vzdělávání a rozvoje
 • pravidelnou supervizi
 • duchovní podporu
 • zázemí stabilní neziskové organizace
 • práci na plný úvazek
 • benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, duchovní cvičení, sick day aj.)
 • průměrnou měsíční mzdu 27.000 Kč

Žádosti se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte e-mailem do 29. června na adresu: renata.vidrasova@olomouc.charita.cz. Do předmětu e-mailu uveďte "výběrové řízení a název pracovní pozice".

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Charitativní a sociální práce — obory.upol.cz

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

Výuka

Aktuální rozvrh

rozvrh nMgr

rozvrh CHASOCN

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Přehled odborných akcentů vyučujících katedry pro volbu vedoucího závěrečné práce

Návrhy témat diplomových prací pro studenty oboru MHSP

Návrhy témat závěrečných prací pro studenty bakalářských a nav. magisterských oborů

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2017/2018

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2017/2018

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze

Obhajoby kvalifikačních prací

14. 5. 2018

28. a 29. 5. 2018

Státní závěrečné zkoušky


O katedře

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Poskytuje kvalifikační vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské obory, a to Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a ve střední Evropě ojedinělý obor Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě. Oba obory jsou zajišťovány ve spolupráci CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní obor Charitativní a sociální práce, realizovaný v prezenční formě studia ve třech specializacích:

 • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce;
 • Řízení v sociálních službách (i v kombinované formě studia);
 • Sociální práce s rodinami.

Více informací v sekci pro uchazeče Studujte u nás

Výzkumná činnost katedry se koncentruje na etické otázky a dilemata sociální práce, spirituální citlivost v praxi sociální práce, církevní charitní praxi, multikulturní komunikaci a v posledním období i na téma dobrovolnictví.

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Seznam dalších pracovníků katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Mateřská dovolená

Na Hradě 5
místnost: 4.11A
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 5.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf