Odborné časopisy

Studia theologica

Studia theologica je odborný teologický časopis vydávaný CMTF ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity, Teologickou fakultou Trnavské univerzity a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Obsahem časopisu jsou vědecké studie a články z všech hlavních teologických disciplín, z nichž mnohé navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd. Články jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce. Od založení v roce 1999 jsou příspěvky v něm uveřejněné recenzovány, je jim přidělován identifikátor digitálního objektu (doi, digital object indentifier).

Studia theologica jsou zahrnuta do databází:

Více informací naleznete na stránkách časopisu.

Acta Theologica Olomucensia

Acta Theologica Olomoucensia (přesněji Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.Facultas theologica Cyrillo-methodiana.Theologica Olomucensia) byl odborný vědecký časopis vydávaný fakultou v letech 1999-2015. Otiskoval původní vědecké a odborné studie ze všech hlavních teologických disciplín, a to ve světových jazycích (angličtině, francouzštině, němčině či italštině).

Více informací naleznete na stránkách časopisu.