Informace o studiu

Zajímá tě teologie? Chceš pracovat jako učitel(ka), vychovatel(ka), sociální pracovník/pracovnice, profesionál(ka) při humanitních misích, tiskový(á) mluvčí, psychoterapeut(ka) nebo třeba expert(ka)na krizovou komunikaci? 

Máme ti co nabídnout! Tradiční teologii je možné studovat i nejnovějšími distančními způsoby. Nové atraktivní studijní programy doplňuje řada užitečných praxí a stáží, včetně možností studia v zahraničí.

Více informací na www.studujcmtf.cz

Studium není jen o skriptech, přednáškách a zkouškách – jeho důležitou součástí jsou také kolektiv, budova školy a samotná Olomouc. Věříme, že budeš nadšený/nadšená.


 

AMBASADOŘI

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, budou ti k ruce naši ambasadoři –tví spolužáci, kteří už u nás studují a ve všem se dobře orientují. Tady jsou:

INSTAGRAM/FACEBOOK

V Den otevřených dveří odstartujeme kampaň na sociálních sítích. Celý měsíc se můžeš každý den těšit na nový a zajímavý post. Seznámíme tě se studijními programy, se studenty-ambasadory i s garanty oborů. Rádi odpovíme na tvoje dotazy i touto cestou. 

 


 

Studium

Na naší fakultě můžeš studovat tři až pět let, podle toho, jaký typ studijního programu si vybereš – zda bakalářský nebo magisterský. Jakmile získáš diplom a titul magistr/magistra, můžeš ve studiu pokračovat v doktorském studijním programu. Do školy můžeš chodit denně (prezenční studium) nebo např. při práci jen v určitých dnech (dálkově, tzv. kombinované studium).

Prezenční studium

Bakalářské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Sociální práce - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc.
 
 
Sociální práce s dětmi a mládeží cílem studia je získání kvalifikace v oblasti sociální práce a připravit profesionála se zaměřením na řešení nepříznivých sociálních situací a událostí a realizovat efektivní intervenci. Absolvent získá způsobilost působit v mulitidisciplinárních týmech.
  Mezinárodní sociální a humanitární práce - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu.
Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jevů
 
 
NOVĚ: Etika a kultura v mediální komunikaci - program propojuje mediální dovednosti se znalostí kulturních a etických kontextů. 
 Náboženství se zaměřením na vzdělávání

Magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský studijní program) - program je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.

Navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
  Sociální pedagogika - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchovné poradenství a Projektování a management
Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou – cílem programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací.
 
 

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci   (tříletý navazující program) - cílem studia je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální (dle zák. 108/2006 Sb. a Standardů vzdělání v sociální práci ASVSP) se specifickým zaměřením pro výkon činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví.

Učitelství náboženství 

 

Kombinované studium

Bakalářské a navazující magisterské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Sociální práce (tříletý bakalářský program) - program je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, uchazeč podává přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc.
Sociální práce s dětmi a mládeží  (tříletý bakalářský program) - cílem studia je získání kvalifikace v oblasti sociální práce a připravit profesionála se zaměřením na řešení nepříznivých sociálních situací a událostí a realizovat efektivní intervenci. Absolvent získá způsobilost působit v mulitidisciplinárních týmech.
Náboženství se zaměřením na vzdělávání (tříletý bakalářský program) - program teoreticky i prakticky připravuje k vykonávání činností pastoračního asistenta, katechety zejména v oblasti pastoračních a katechetických aktivit.
Teologické nauky (tříletý bakalářský studijní program a dvouletý navazující magisterský studijní program) - program je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby.
Učitelství náboženství pro základní školy (dvouletý navazující magisterský studijní program) - program navazuje na bakalářský studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání, je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace pro výuku náboženství a katechetiku.
Sociální pedagogika (tříletý bakalářský studijní program) - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchova ve volném čase a Prevence sociálně patologických jevů
  Sociální pedagogika (dvouletý navazující magisterský studijní program) - program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP ve dvou specializacích Výchovné poradenství a Projektování a management
NOVĚ: Etika a kultura v mediální komunikaci (tříletý bakalářský program) - program propojuje mediální dovednosti se znalostí kulturních a etických kontextů. 
Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (dvouletý navazující magisterský studijní program) - cílem programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací.
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci   (tříletý navazující program) - cílem studia je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální (dle zák. 108/2006 Sb. a Standardů vzdělání v sociální práci ASVSP) se specifickým zaměřením pro výkon činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví.

 

Distanční studium

Bakalářské studium

Webové stránky Katalog studijních programů
Teologie   (tříletý bakalářský program) - program Teologie je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání mezinárodních biblických a filozoficko-teologických studií.

 

Doktorské studium

Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka.


 

Katalog studijních programů a oborů

Přehled všech studijních programů a oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu studijních programů a oborů


 

Videogalerie