Instituty

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty je vědeckým pracovištěm Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se studiem důležitých děl evropské křesťanské kultury s cílem zpřístupnit je české veřejnosti a připravit edice dosud nevydaných latinských rukopisů spjatých s českými zeměmi. Centrum je koncipováno jako interdisciplinární tým sdružující klasické a středolatinské filology, filosofy, teology a historiky vědy.

www.centrum-texty.upol.cz

Institut sociálního zdraví (OUSHI)

OUSHI je vědecká a výzkumná organizace, jejímž cílem i posláním je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Témata, na která se koncentruje, jsou nerovnosti ve zdraví a zranitelné skupiny (mládež, senioři, pacienti, Romové a jiná etnika).

Z dílčích úkolů organizace lze jmenovat:

  • Příprava a realizace českých i mezinárodních výzkumů. Jde především o výzkum zaměřený na sociální a psychologické determinanty zdraví jedince a skupin.
  • Vzdělávání a výchova studentů a mladých vědců, supervizní činnost, vzdělávání školitelů.
  • Konzultační a poradenská činnost pro akademiky, studenty i laiky v oblastech psychologie a fenomenologie zdraví.

oushi.upol.cz

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD)

Posláním IIMEVD je základní a aplikovaný výzkum v oblasti interkulturního, mezináboženského a ekumenického dialogu a v oblasti studia a dialogu spiritualit.
IIMEVD rozvíjí badatelskou činnost v pěti základních oblastech:

  • dialog křesťanství a sekulární společnosti;
  • abrahámovská náboženství a mezináboženský dialog;
  • spirituality v epoše multikulturality a interreligiozity;
  • ekumenismus;
  • studium křesťanského Východu a cyrilometodějská tradice.

iimevd.upol.cz