Katedry

Katedra filozofie a patrologie

vedoucí: prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

+420 58 563 7109

martin.cajthaml@upol.cz

Katedra biblických věd

vedoucí: prof. Ladislav Tichý, Th.D.

+420 58 563 7120

ladislav.tichy@upol.cz

Katedra systematické teologie

vedoucí: doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

+420 58 563 7126

dominik.opatrny@upol.cz

Katedra církevních dějin a církevního práva

vedoucí: prof. lic. Damián Němec, dr

+420 58 563 7182

damian.nemec@upol.cz

Katedra liturgické teologie

vedoucí: doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

+420 58 563 7153

pavel.kopecek@upol.cz

Katedra křesťanské výchovy

vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

+420 58 563 7167

petra.potmesilova@upol.cz

Katedra pastorální a spirituální teologie

vedoucí: ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.

+420 58 563 7170

pavel.stuska@upol.cz

Katedra křesťanské sociální práce

vedoucí: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

+420 585 637 003

jiri.pospisil@upol.cz

Katedra komunikačních studií

vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

+420 58 563 7176

jaroslav.franc@upol.cz