Zahraniční vztahy

CMTF se aktivně podílí na zahraniční spolupráci v rámci evropských vzdělávacích programů.  Fakulta podporuje rozvoj mobilit studentů, akademiků i ostatních zaměstnanců v rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce.

Fakulta uzavřela dohodu s významnou švýcarskou univerzitou l’Université de Fribourg (Friburk/Freiburg).  V rámci projektu Swiss-European Mobility Programme, který vyhlásila švýcarská vláda, jsou nyní finančně podporovány akademické i studentské mobility. Ve spolupráci s teologickou fakultou je nyní připravován společný double degree program studia Teologie.

Díky meziinstitucionální dohodě s Rijksuniversiteit Groningen (Inter-institutional Agreement) o společném vedení doktorandů, mohou studenti doktorandského studia programu Sociální a spirituální determinanty zdraví studovat pod dvojím vedením (tzv. cotutelle neboli doctoral double degree).

Fakulta dlouhodobě spolupracuje s širokou sítí partnerských univerzit v rámci programů:

Zahraniční vztahy

Referát zahraničních vztahů

Úřední hodiny pro studenty i zaměstnance

út | 12:00–13:00 | Na Hradě 5, III. patro

st | po dohodě e-mailem

čt | 10:00–13:00 | Univerzitní 22, místnost č. 3.09 (katedra systematické teologie)