Fakultní orgány

Vedení fakulty

Velký kancléř

J. Ex. Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský


Předseda Akademického senátu CMTF

doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

jaroslav.franc@upol.cz

58 563 7176


Proděkan pro vědu a výzkum, stálý zástupce děkana

doc. Vít Hušek, Th.D.

vit.husek@upol.cz

58 563 7004


Proděkanka pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy

Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz

58 563 7002


Proděkan pro strategické plánování a kvalitu

doc. ThLic. Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D

tomas.parma@upol.cz

58 563 7006, 739 249 026

 


Proděkan pro zahraničí

doc. Dominik Opatrný, Th.D.

dominik.opatrny@upol.cz

731 788 901


Proděkan pro studium a další vzdělávání

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

jiri.pospisil@upol.cz

58 563 7003


Tajemník fakulty

Mgr. Ivan Drábek

ivan.drabek@upol.cz

58 563 7008, 728 142 575

Akademický senát

E-maily odeslané na adresu ascmtf@listserv.upol.cz budou doručeny všem členům senátu.

Členové AS CMTF pro období 1. února 2021 — 31. ledna 2024

Zápis o výsledcích voleb  do AS CMTF UP na volební období 1. února 2021 — 31. ledna 2024

Komora akademických pracovníků

doc. Martin Cajthaml, Ph.D. - zvolen pedagogickou kurií

ThLic. Jakub Doležel, Th.D. - zvolen studentskou kurií

doc.Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. - zvolen studentskou kurií, předseda AS CMTF

Mgr. Vít Hlinka, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií

Mgr. Jan Koblížek, Th.D. - zvolen pedagogickou kurií, místopředseda AS CMTF za komoru akademických pracovníků

doc. Mgr. Jana Plátová, Ph.D. – zvolena pedagogickou kurií

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.  - zvolena pedagogickou kurií

doc.RNDr. Ivana Vlková, Th.D. - zvolena studentskou kurií

Studentská komora

Mgr. Michal Štverák (michal.stverak01@upol.cz) – zvolen pedagogickou kurií

Bc. Matěj Maděra (matej.madera01@upol.cz) - zvolen studentskou kurií

Dagmar Mojžíšová (dagmar.mojzisova01@upol.cz) – zvolena studentskou kurií

Marie Hanušová (marie.hanusova01@upol.cz) – zvolena studentskou kurií, místopředsedkyně AS CMTF za komoru studentů

Zápisy AS CMTF

2019

2015

2014

2013

2012

Vědecká rada

Předseda:
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Členové interní:
prof. Martin Cajthaml, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.
prof. František Kunetka, Th.D.
prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
prof. Damián Němec, dr
doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové externí:
Mons. Jan Graubner
prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. (TF TU v Bratislavě)
prof. Lenka Karfíková, Dr.theol. (ETF UK v Praze)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU v Českých Budějovicích)
prof. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK v Praze)
doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK v Praze)
prof. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK v Praze)
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský, PhD. (FF TU v Trnavě)

Zápisy VR CMTF

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Disciplinární komise

Členové - akademici:

doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D. – předseda
Mgr. Milena ÖBRINK HOBZOVÁ, Ph.D.
Mgr. Helena POSPÍŠILOVÁ, Ph.D.

Členové - studenti:

Ing. Vojtěch BUCHTA (magisterský – Katolická teologie)
Mgr. Michal ŠTVERÁK (doktorský – Katolická teologie)
Mgr. Radka ŽÍDKOVÁ (doktorský – Sociální a spirituální determinanty zdraví)

Funkční období:1. 12. 2020 - 30. 11. 2022