Celoživotní vzdělávání

Kurzy a semináře do kterých se můžete aktuálně hlásit

  Název kurzu - semináře Termín Odkaz pro prihlášení

Večerní studium spirituality I

 
  • 12. 10. – 7. 12. 2021, každé úterý od 17:35 – 20:05 hod.

Více informací: ZDE

Chci se přihlásit


 

Referát celoživotního vzdělávání

Mgr. Edita Lukášová

Mgr. Edita Lukášová

edita.lukasova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.14
585637174
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 08:00–15:00 5.14
Středa 08:00–14:00 5.14

Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít  Portál CŽV.

Postup na tomto portále:

1. Rozbalte tlačítko Úvod.

2. Klikněte na dlaždici se symbolem nákupního vozíku: Přihlášení na program CŽV

3. V následující části se Vám zobrazí seznam všech vyhlášených programů. Můžete si zde rozkliknout detail programu (pomocí zeleného tlačítka), kde jsou umístěny bližší informace o programu NEBO kliknutím na řádek s názvem programu se Vám zobrazí potřebné termíny či platby.
Pro přihlášení klikněte na tlačítko s nákupním košíkem.

4. V dalším kroku se budete muset přihlásit do systému a záleží na tom, zda jste externí uživatel systému nebo zaměstnanec či student Univerzity Palackého v Olomouci.

5. Po přihlášení či registraci do systému budete přesměrování na formulář pro dokončení přihlášení. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit budete přihlášeni na Vámi vybraný program.

6. Po úspěšném přihlášení Vám bude na e-mailovou adresu zaslán automatický e-mail s potvrzením o přihlášení

Přehled kurzů

A — J

Autogenní trénink – první stupeň

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru


 

Autogenní trénink II

Termín: 25. – 26. 6. 2021

Vyšší stupeň autogenního tréninku je zaměřený na imaginačně – meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí. Seminář je proto zaměřený na osvojení si tohoto vyššího stupně autogenního tréninku. Seminář je rozdělen do dvou částí, z nichž první bude tvořit výklad metodiky a druhá se zaměří na praktický nácvik jednotlivých kroků. Kurz je vhodný pro absolventy základního stupně autogenního tréninku.

Více informací v přiloženém souboru


 

Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru


 

Doplňující kurz teologie

Cílem kurzu je umožnit doplňující studium vybraných teologicky zaměřených předmětů, jež jsou součástí výuky akreditovaného studijního programu Teologie.

Více informací v přiloženém souboru


 

Empatická laboratoř

Termín: 18. – 19. 6. 2021

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty. Cílem semináře je rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitu druhé osoby, což se považuje za součást emoční inteligence.

Více informací v přiloženém souboru (pro sociální pracovníky)


 

Formace formátorů a představených

Program je určen formátorům a představeným řeholních společenství a je rozdělen do tří samostatných kurzů:

1. Prevence a řešení konfliktů (P. Peter Egýd Tavel OP)  

Termín:

26. – 27. 6. 2020

 
     
2. Autorita: krize autority, poslušnost, komunikace, manipulace (P. Lukáš Endelmann)  
Termín: 29. – 30. 1. 2021   
     
3. Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky (P. Ludger Ägidius Schulte OFMCap).  
Termín: ZRUŠENO, nový termín v jednání  

Více informací v přiloženém souboru


 

Hypnóza

Seminář je určen odborníkům z pomáhajících profesí a jeho cílem je představit metodu hypnózy jako metodu psychohygieny, prevence psychosomatických obtíží, stresu a jako prostředek relaxace. Seminář bude zahrnovat ukázku a nácviky navození hypnotického stavu, vlastní sebezkušenost. Účastníci budou také seznámeni s teoretickými základy, historickými kořeny hypnózy a poznatky o její účinnosti.

Více informací v přiloženém souboru


 

Jacobsonova progresivní svalová relaxace

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku


 

K — N

Katecheze Dobrého pastýře

 

Já jsem Dobrý pastýř  - program pro výuku náboženství
Termíny:  
  • 25. 9. 2021,
  • 27. 11. 2021,
  • 8. 1. 2022,
  • 22. 1. 2022
 
Cena: 1550 Kč
Lektor: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 
Místo konání: Univerzitní 22, Olomouc (CMTF)
Anotace: Kurz představuje koncept, principy, metodické postupy a materiály pětiletého programu pro výuku náboženství dětí, které vyrůstají v křesťanském prostředí nebo s ním mají alespoň nějaký kontakt. Autorkou programu je italská teoložka Sofia Cavalletti, která pro něj napsala sérii metodických příruček a pracovních knih s názvem Io sono il Buon Pastore na základě svých zkušeností s katechezí dětí známou pod názvem Katecheze Dobrého pastýře. Kurz představí českou verzi tohoto programu, uspořádání základních témat pro porozumění křesťanské víře, způsob jejich podání dětem a vhodné didaktické materiály – sérii pracovních listů, schémat i trojrozměrných pomůcek.
  Více informací ZDE
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2046/detail/terms

 

Katecheze Dobrého pastýře 2

Kurz navazuje na předchozí Katecheze Dobrého Pastýře pro děti ve věku 3 – 6 let s cílem připravit účastníky na pokračování v katechezi s dětmi ve věku 6 – 9 let. V jednotlivých tematických blocích budou účastníci uvedeni do základních potřeb dětí v tomto věku, zejména do touhy porozumět tajemství času a řešení otázky dobra a zla (spravedlivého jednání). Celý program vyústí do modelu přípravy ke svatému přijímání a svátosti smíření. Bonusem programu bude stručné představení modelu výuky náboženství ve školním prostředí.

Více informací v přiloženém souboru


 

Kazuistický seminář s využitím balintovských technik

Termín:  
  • 1. – 2. 10. 2021
 
Cena: 2 900
Lektor:

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Místo konání: CMTF, Na Hradě 5, Olomouc (4. podlaží)
Anotace:

Práce s kazuistikami je považována za účinnou metodu vzdělávání v pomáhajících profesích, která propojuje teorii s praxí. Účastníci semináře se seznámí s tzv. balintovskou skupinou jako jednou z technik skupinové práce s kazuistikou, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností. Absolvent kurzu posílí svou dovednost týmového řešení případů. Vytvoří si náhled na způsob své práce s klientem, který povede k pozitivním změnám v přístupu ke klientům a k řešení situací. Získá zkušenost z aktivní účasti v balintovské skupině. Formou praktických cvičení bude rozvíjet schopnosti komplexního biopsychosociálního chápání klienta. Porozumí vlastnímu vnitřnímu psychickému dění a je schopný reflektovat vztahovou rovinu klient - sociální pracovník. Získané vědomosti a dovednosti mu pomohou zvláště při řešení složitějších případů a uplatní je i při procesu plánování.

Komu je kurz určen:

Sociálním pracovníkům (podmínkou je VŠ vzdělání v sociální práci)

Akreditace: MPSV
  Více informací ZDE
Link pro přihlášení:

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2085/detail/terms


 

Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami

Program byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví ČBK a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále jen „KANK“). Program navazuje na kurz CŽV Nemocniční kaplan a rozvíjí některé specifické znalosti. Proto je konán na CMTF UP; na výuce se podílí akademičtí pracovníci Filozofické fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc.

Více informací v přiloženém souboru


 

Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický koncept

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru


 

Kurz duchovního doprovázení

Termín:  
  • teoretické části kurzu: 24.–25. 9., 22.–23. 10., 3.–4. 12. 2021
  • praktické části kurzu: 27.–29. 1, 24.–26. 3., 12.–15. 5. 2022
 
  Více informací: ZDE
Přímý odkaz pro přihlášení:  https://czv-up.upol.cz/cs/registration/1963/detail/terms

​​​​​​​


 

Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF) a projekt ROMSPIDO nabízí mezinárodně uznávaný kurz Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement (MPP) zakončený obhajobou závěrečné práce a ziskem mezinárodně uznávaného titulu "MPP" uváděného za jménem.

Více informací


 

Nemocniční kaplan

Otevření kurzu: přihlašování do kurzu ukončeno

Anotace kurzu:

Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan) i obecnějším požadavkům  Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. 7. 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na ppo.mzcr.cz/workGroup/65).

Kurz je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „CMTF“) ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „LF“), Fakultní nemocnicí Olomouc (dále jen „FN) a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.

Kurz je určen primárně poskytovatelům pastorační péče ve zdravotnických a sociálních službách, kteří již v těchto službách na základě církevního pověření působí a jsou ke studiu doporučeni svým církevním představeným odpovědným za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát).

Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.

Více informací ZDE

Informace pro účastníky kurzu ZDE

Přihlášení ZDE - přihlašování do kurzu ukončeno

 


 

P

Párové doprovázení manželů

Kurz je určen manželským párům, které žijí v křesťanském manželství již 10 - 15 let a mají dobré komunikační schopnosti. Páry budou školeny v párové komunikaci se zaměřením na doprovázení mladých manželských párů. Zájemci budou ke studiu doporučováni farnostmi, diecézními centry pro rodinu a dalšími církevními organizacemi nebo kompetentními jednotlivci.

Více informací v přiloženém souboru

Praktické nácviky práce s klientem

Kurz je určen pro studenty i zájemce z řad sociálních pracovníků, kteří chtějí více porozumět svému prožívání a vnímání okolního světa. Tyto zkušenosti a získané kompetence mohou poté uplatnit v osobním nebo profesním životě.

Více informací v přiloženém souboru

Propedeutický kurz pro teologický konvikt

Cílem kurzu je intelektuální formace budoucích studentů teologické fakulty, je určen především pro kandidáty kněžství.

Více informací v přiloženém souboru

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychoanalytická psychosomatika

Cílem semináře je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy a klinické psychosomatiky. Seznámit účastníky se stručnou historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi. Získat přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru. Seznámit se s problematikou prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu. Vytvořit představu o možnostech psychoanalytické léčby na základě příkladů z praxe. 

Psychologie osobnosti a práce s klientem nejen pro formátory

Práce s lidmi v duchovním prostředí, její aspekty.

Kurzu se účastní především formátoři nebo lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí pracovat lépe se svými farníky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života

Účastník získá přehled o psychosociálních rizikových faktorech spolupůsobících při vzniku a udržování psychosomatických syndromů a také o ochranných faktorech. Součástí semináře bude představení nástrojů na zjišťování stylu vztahového chování v interpersonálních vztazích, na zjišťování traumatizace v dětství a stresorů v průběhu života, s praktickými implikacemi pro praxi.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatická péče v ČR v praxi

Cílem tohoto semináře je představit sociálním pracovníkům téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty. Sociální pracovník tak může z těchto informací čerpat sám pro sebe, a zejména při doporučeních pro své klienty, kteří trpí psychosomatickým onemocněním. Získá informaci, na která pracoviště se mohou obrátit. Prostřednictvím kazuistik se účastníci seznámí s nejčastějšími psychosomatickými poruchami, jejich příčinami a možnostmi léčby.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatika I

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

V nadcházejícím semestru se další cyklus nebude otevírat.

Psychosomatika II

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

Nový cyklus úspěšného kurzu se rozeběhne v říjnu 2019. Bližší informace o plánovaných kurzech a termínech:

25. — 26. 10. 2019 Jacobsonova progresivní svalová relaxace
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
8. — 9. 11. 2019 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický kontext
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
13. — 14. 12. 2019 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží
Mgr. Hana Vojtová
24. — 25. 1. 2020 Hypnóza
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
13 — 14. 11. 2020 Empatická laboratoř
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Psychosomatika III

Otevření kurzu: kurz právě probíhá

Pro zájemce o téma psychosomatika plánujeme nová témata v kurzu Psychosomatika III, který se rozeběhne v letním semestru v akademickém roce 2019/2020.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace

Cílem tohoto semináře je představit téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty. Důraz bude kladen na psychosomatické poruchy a onemocnění v důsledku působení stresu a možnosti léčby stresových poruch z psychosomatického pohledu. Celkový vhled do problematiky bude doplněn informacemi o psychosomatické léčbě a pracovištích v ČR. Otevřeme téma psychosomatiky z pohledu psychoterapeutických škol (více bude zmíněna daseinsanalýza, které se lektor věnuje). Účastníkům budou představeny také kazuistiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychotraumatologický pohled na práci s klientem

Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na vznik a projevy prožitého traumatu a jeho dopady na fungování člověka během celého jeho života. Zejména se budeme věnovat traumatizaci v dětství a tomu, jakým způsobem ovlivňuje tělesné zdraví a jak se podílí na později vzniklých sociálních a behaviorálních problémech v dospělosti.

Více informací v přiloženém souboru

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží

Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na psychoterapii. Zejména se budeme věnovat traumatizaci v dětství a vztahové vazbě. Porozumění traumatu jako základnímu etiopatogenetickému faktoru dává terapeutovi možnost smysluplně konceptualizovat případ, plánovat terapii a vybírat účinné terapeutické nástroje.

Více informací v přiloženém souboru

R — Z

Rodinná politika v praxi

Kurz poskytuje přehled o současném stavu rodin v České republice a možnostech ocenění jejich výchovně-vzdělávací práce na úrovni státní a komunální rodinné politiky. Nabízí důležité informace pro tvorbu koncepcí rodinné politiky v krajích a městech. Představuje prakticky náplň práce referentů rodinné politiky. Kurz je vhodný pro ty, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat komunální rodinnou politikou z pohledu referentské nebo politické.

Více informací ZDE


 

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Speciální pedagogika a Sociální pedagogika, případně i dalších studijních oborů jako je např. Katolická teologie. Cílem kurzu CŽV je rozvoj potřebných kompetencí pro výkon pedagogické profese.

Více informací v přiloženém souboru


 

Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky

Termín: 30. – 31.10.2020  kurz se v daném termínu neuskuteční, nový termín je v jednání.

Snový život je podobně jako život v bdění součástí našeho pobytu, bytí-ve-světě. Mnohé sny jsou tak určující, že jim podřizujeme bdělý život. Snový život a jeho daseinsanalytický výklad je teoretickým východiskem k porozumění psychosomatické otázce. Praktické seznámení s výkladem snů, prezentace metody vyrozumívání, tělesného snového života, použití v běžném životě i terapii.“

Více informací v přiloženém souboru


 

Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta

Termín:  
  • 1. – 2. 10. 2021
 
Cena: 2 900
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Místo konání:

CMTF, Na Hradě 5, Olomouc (4. podlaží)

Anotace:

Případová supervize je v oblasti pomáhajících profesí důležitým nástrojem a jejím cílem je rozvoj a upevnění profesionálních kompetencí jednotlivce nebo pracovního týmu.  Je účinnou a současně bezpečnou metodou poskytování podpory a pomoci při řešení náročných situací, s nimiž se pracovníci potkávají v  profesním životě. Účastníci semináře se seznámí s tzv.  Balintovskou skupinou, jakožto strukturovanou formou skupinové supervize, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností. Skrze praktický nácvik -vytvořením Balintovské skupiny, se naučí  reflektovat vlastní styl práce rozborem odborných i osobních témat.  Uplatní tvořivý přístup při hledání nových možností případové práce, rozšiřování stylů jednání a komunikace.

  Více informací ZDE
Komu je kurz určen:

lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích

Akreditace: Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů
Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2084/detail/terms

 

Učitelství náboženství pro základní školy

Termín: kurz se zahájí v říjnu 2020

Program rozšiřuje kvalifikaci absolventům učitelství nebo sociálních věd v magisterském stupni o aprobaci k výuce náboženství na ZŠ. Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a teologických disciplín nezbytných pro výuku náboženství. Program je realizován ve spolupráci s Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského. První ročník probíhá v Brně, druhý a třetí ročník na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci.

Více informací zde


 

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru 1, přiloženém souboru 2 a letáčku


 

Večerní studium spirituality I

Termín:  12. 10. – 7. 12. 2021, každé úterý od 17:35 – 20:05 hod.
Cena:  300 Kč
Lektor:  prof. Pavel Ambros, Th.D., doc.  Dr. Michal Altrichter, Th.D., Mgr. Luisa Karczubová, Th.D.
Místo konání: Univerzitní 22, Olomouc (CMTF) – Aula (2. podlaží)
Anotace:

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí  Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nové kurzy v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 12. 10. – 7. 12. 2021 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22.

Vzdělávací cíle programu (témata):

Dr. Luisa Karczubová bude hovořit o významu teologie barev v duchovním životě (17.35–18.20), doc. Michal Altrichter o významu starozákonních a novozákonních prorocích ve spirituální teologii (18.30–19.15) a P. Pavel Ambros SJ o duchovním boji v tradici křesťanského Východu (19.20–20.05).

Požadované předpoklady:

Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku je třeba podat do 30. září 2021. Kurz je určen široké veřejnosti, pomáhá prohlubovat zkušenost osobního duchovního života a dává podněty pro jeho zrání.

V případě, že nebudou moci být uskutečnění přednášky kvůli pandemii prezenčně, je připravena jeho distanční forma. 

  Více informací ZDE
Link pro přihlášení:  https://czv-up.upol.cz/cs/registration/1972/detail/terms

 

Večerní studium spirituality II

Kurz nabízí zájemcům z řad veřejnosti, kteří se profesionálně nezabývají teologií, poznání vztahu mezi duchovním životem, lidskou a spirituální zkušeností a teologií. Rovněž je zaměřen na studenty neteologických oborů na CMTF UP a na UP, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanskou spiritualitou. Pomáhá vytvořit si kritéria pro rozlišování, sebeformaci a prohloubení praxe duchovního života.

Více informací:  
na plakátu
a v přiloženém souboru ZDE  

 

Výchova ke stabilitě vztahů

Cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům, vychovatelům a zainteresované veřejnosti témata dotýkající se speciálně výchovy ke stabilnímu soužití. V Česku je 76% rodinných soužití na bázi úplných rodin a z nich je 88% založeno na manželství. Ze statistik rozvodovosti a ze sledovatelných trendů single a mingle lze usoudit, že mladí nejsou připraveni na jednu z nejdůležitějších a mnoho let trvající oblast svého života - partnerské vztahy. Umění láskyplných vztahů, které jsou základem spokojenosti obou manželů je třeba se učit. Teprve stabilní vztah je východiskem pro založení šťastného domova pro šťastné děti. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vychovatele, katechety, studenty pedagogických oborů. Poskytne znalosti a podporu postojů díky propojení etiky, biologických a psychosociálních aspektů manželství a rodičovství a zdravotních aspektů intimního života.

Více informací v přiloženém souboru


 

Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro formátory řeholníků

Práce s lidmi v duchovním prostředí, její aspekty.

Kurzu se účastní především formátoři nebo lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí pracovat lépe se svými farníky.

Více informací v přiloženém souboru


 

Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků

Termín: 26. 3. 2020

Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků je určena pro učitele základních a středních škol, především učitele cizích jazyků, kteří by zážitkovou pedagogiku aplikovali v rámci svého školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům obecné teoretické základy, jasné rady a doporučení, praktické příklady a inspiraci pro ty, kteří by se rádi vydali se svými studenty náročnou, ale opravdu obohacující cestou využívající zážitkového učení pro výuku angličtiny a dalších jazyků.“

Lektorem kurzu je Broňa Sobotka, kurz má akreditaci MPSV.