Obhajoby kvalifikačních prací

Na obhajobu Vaší kvalifikační práce se dostavte 20 minut před stanoveným časem Vaší obhajoby.


Komise č. 1

7. 1. 2019, 8:00 hod. Na Hradě 5, místnost 4.11

Předseda komiseThLic. Jakub Doležel, Th.D.
Členové komiseMgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
Ing. Ester Danihelková
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
08:00Siváková Monika (Jurníčková-Doležel)CHASOCKNDP
08:30Plachá Miroslava (Jurníčková-Doležel)CHASOC_KBP
08:50Káňová Kateřina, Bc. (Danihelková -Jurníčková)CHASOCPNDP
09:20Zahnašová Pavlína, Bc. (Danihelková-Zogata Kusz)CHASOC_KBP
09:40Ivanov Jiří, Bc. (Bednář-Jurníčková)CHASOCKNDP
10:10Grézlová Petra, Bc. (Bednář-Novosád)CHASOCKNDP
10:40Wratná Danuta (Zatloukal-Dorková)CHASOC_PBP
11:00Vítek Pavel, Bc. (Zatloukal-Dorková)CHASOCKNDP

Komise č. 2

7. 1. 2019, 12:30 hod. Na Hradě 5, místnost 4.11

Předseda komiseMgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
Členové komiseIng. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
ČasJméno studentaOborTyp práce
12:30Červenková Barbora, DiS. (Princová-Šťastná)MESOHUPBP
12:50Trnkócyová Dana (Černíková-Dorková)MESOHUPBP
13:10Mynaříková Aneta (Šlechtová-Novosád)CHASOC_KBP
13:30Horáková Lucie, Bc. (Novosád-Šlechtová)CHASOCKNDP
14:00Džurbanová Ester (Matulayová-Dorková)CHASOC_KBP
14:20Jílková Barbora (Doležel-Zogata Kusz)CHASOC_PBP
14:40Skácelová Pavla (Ivanová-Zogata Kusz)CHASOCKNDP

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram Státních závěrečných zkoušek Bc i NMGr pdf