Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.

visit card

Born in 1971 (Brno, Czech Republic).

Education

 • 2016: Licenciate in Practical Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2010: Ph.D. in History, Faculty of Arts of Masaryk University, Brno (Czech Republic)
 • 2005: Master (Mgr.) in Catholic Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2003: Bachelor in Sacred Theology, Pontificia Università Lateranense, Facoltà di S. Teologia, Città del Vaticano.
 • 1994: Master (Mgr.) in History and Archivistics, Faculty of Arts of Masaryk University, Brno (Czech Republic)

Employments and Offices

 • 2016–dato: Vice-Dean for Foreign Relations, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University
 • 2010–2011: Chairman of Academic Senate of Palacký University
 • 2004–dato: Work on Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University
 • 1998–1999: Company D. L. s. r. o., Brno (sales representative)
 • 1994–1998 Trappist Monastery Sept-Fons, France

Themes of research

 • Church History of Early Modern Period
 • Fracis Cardinal Dietrichstein (1575–1636)
 • Communication and its Media in the Early Modern Europe
 • Papal nuncios by tthe Imperial COurt in 17th Century (Edition of Correspondence of Nuncio Carlo Caraffa sen. in Vienna, 1621–1628)
 • Auxiliary Sciencies of History

Selected bibliography

Monographies

 • František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii: prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve [Francis Cardinal Dietrichstein and His Rapports with the Roman Curia: the Means and Methods of Political Communication in the Service of the Church in Moravia], Brno, Matice moravská 2011. ISBN 978-80-86488-88-2.

Collective works (edition)

 • Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Roma - Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2644-0
 • Česká kolej v Římě: od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce [The Czech College in Rome. From Bohemicum to Nepomucenum: 130 Years of Existence of a Czech Cultural and Educational Institution], Kostelní Vydří 2014. ISBN 978-80-7195-778-2

Articles and Book chapters

 • "In habitu itinerario quasi laicali": Účast kardinála Dietrichštejna na dvojím konkláve roku 1605 podle jednoho vatikánského pramene, Časopis Matice Moravské 124 (2005) 203-226.
 • La riforma liturgica seicentesca a Olomouc. Edizione dei testi attinenti alle trattative del cardinale Dietrichstein con la Sacra Congregazione dei Riti, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia 9 (2008), 53-71.
 • "Modernus Olomucensis dioecesis meae status". Le visite ad limina del Francesco cardinale Dietrichstein, vescovo di Olomouc (1570-1636) e le sue relazioni sullo stato della diocesi, Römische Historische Mitteilungen 50 (2008), 335-382.
 • Kardinál František z Dietrichsteina a jeho vztahy k italskému prostředí. "Minimo et humilissimo cappelano et indignissima creatura di Vostra Santità", in: Mlčák Leoš (red.), Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) Prelát a politik neklidného věku, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2008, 25-31.
 • Dietrichsteinská přestavba olomoucké katedrály, in: Elbel M. - Jakubec O. (eds), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, Olomouc 2010, s63-68.
 • Řád křesťanského rytířstva: mezi řeholní společností a konfraternitou, Folia historica Bohemica 26 (2011), 247-265.
 • Jean-Baptiste Gramay, primas Afriky, titulární arcibiskup upsalský a administrátor oslavanský, ČMM 131 (2012), 285-310.
 • Neznámý jezuitský pramen o švédské okupaci Olomouce, in: Daniel Ladislav - Hradil Filip (ed.), Město v baroku, baroko ve městě, Vlastivědné muzeum v Olomouci - UPOL, Olomouc 2012 (= Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 304, 2012, Suplementum), 13-22.
 • "Vi fui a farle riverenza a nome di Vostra Signoria Illustrissima" Franz Kardinal von Dietrichstein und seine römischen Agenten. Bedeutungsfelder der Repräsentation eines abwesendem Kardinals und Bischofs am päpstlichen Hof, in: Hengerer Mark (Hg.), Abwesenheit beobachten. Zu Kommunikation auf Distanz in der Frühen Neuzeit, Münster, LIT 2013, 147-155.
 • "Bishops are not necessary for Reform." Religious Orders in the Catholic Reconquista of Bohemia and Moravia: Two Case Studies, in: Giannini Massimo Carlo (ed.), Papacy, religious Orders, and International Politics in the Sixteenth ans Seventeenth Centuries, Roma, Viella 2013, 165-181.

Translations in Czech

 • Po stopách kapucínských svatých. Kapucínský kalendář svatých, blahoslavených, ctihodných a služebníků Božích, Kostelní Vydří 2007 (from Italian).
 • Solignac Aimé - Dumeige Gervais, Tradice, in: Ambros P., Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic, Olomouc 2008, s. 401-436 (from French).
 • Henri de Lubac, Meditace o církvi, Kostelní Vydří 2010 (from French).