ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.

*1976, Prostějov

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010: Th.D. – (praktická teologie) – CMTF UP v Olomouci, Alois Musil a hledání pramenů monoteizmu: na   cestě od pokojného soužití beduínů, muslimů, východních a západních křesťanů k náboženskému a ekumenickému dialogu
 • 2010: Mgr. (teologie-religionistika) – HTF UK v Praze
 • 2005: ThLic. (praktická teologie) – CMTF UP v Olomouci, Ekumenický dialog koptské církve a katolické církve na přelomu 20. a 21. století
 • 1995: Mgr. (katolická teologie) – CMTF UP v Olomouci 

Praxe

 • 2014 – dosud      předseda Akademického senátu CMTF UP v Olomouci
 • 2010 – dosud      odborný asistent, Katedra systematické teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 2006 – dosud      odborný asistent, Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 2015                  Autor vzdělávacího pořadu pro Radio Proglas Islám : znamení doby.
 • 2014 – 2015       Spoluautor stálé expozice k životu a dílu Aloise Musila, Muzeum Vyškovska ve Vyškově
 • 2000 – 2002       civilní služba

Zahraniční studijní pobyty

 • 2015: Seaton Hall University, New Jersey, USA.
 • 2015: Bellarmine Institute, Heythrop College, London University, London, Great Britain
 • 2015: Univerzita sv. Josefa, Bejrút, Libanon
 • 2015: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien.
 • 2015: Pontificio Istituto Orientale, Roma, Italia
 • 2014: Heythrop College, London University, London, Great Britain
 • 2013: The Leuven Institute for Ireland in Europe. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien. 
 • 2012: Pontificia Università degli Studi San Tommaso d'Aquino in Roma, Italia
 • 2011: The Leuven Institute for Ireland in Europe. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke  Universiteit Leuven,Belgien
 • 2009: Institut koptských studií, Káhira, Egyptská arabská republika
 • 2007: Dár al-ulúm, Káhirská univerzita, Káhira, Egyptská arabská republika

Odborné zaměření

 • studium křesťanského Východu, ekumenický dialog
 • mezináboženský dialog; zvláště křesťanství a islám, křesťanství a nová náboženská hnutí v Evropě
 • religionistika

Vědecká a badatelská činnost

 • 2016-2018: Spoluřešitel Standardního projektu Grantové agentury České republiky Recepce  teologických tradicí křesťanského Východu (16-26213S), CMTF UP
 • 2012 – 2015: Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (CZ.1.07/2.3.00/20.0154), člen týmu, koordinátor sekce Dialog monoteistických náboženství
 • 2015: Mezinárodní konference Europe and Islam, Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci, hlavní organizátor
 • 2012: Grant Reflexe světových náboženství ve vybraných českých teologických periodicích (CMTF_2012_018).  CMTF UP
 • 2011: Rozvojový projekt Příprava výuky religionistiky v anglickém jazyce, CMTF UP
 • 2008–2010: Mezinárodní grant Mutual understanding and respect in dialog between Christians, Muslims and Jews : heritage of ThDr. Alois Musil. Fidentia Scholarship Formation Program – Scholarship program for Central and East Europe.  

Výběrová bibliografie

 • Jaroslav Franc. Europe has changed, in Jaroslav Franc (ed.) Europe and islam: colective monograph. Refugium, Olomouc, 2015, 12-18.
 • Jaroslav Franc. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere, in Common good. Refugium: Olomouc, 2015, s. 85-99. 
 • Jaroslav Franc. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere, in Religion and Common good. 2nd edition. Refugium: Olomouc, 2015, s. 87-101.
 • Jaroslav Franc. Kněz a teolog Alois Musil : příspěvek k dějinám mezináboženských vztahů a výbor z pozůstalosti. Refugium: Olomouc, 2015.
 • Jaroslav Franc. Aktualizace patristické tradice v díle Matouše Chudého: modlitba a liturgie, in Jaroslav Franc (ed.). Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. Refugium: Olomouc, 2015, s. 164-181.
 • Jaroslav Franc. Rodina a manželství v koptské církvi 21. století,  in Tradice Východu a Západu v dialogu :     interkulturní a ekumenický dialog. Olomouc: Refugium, 2015, s. 192-209.
 • Jaroslav Franc. Teologie nových náboženských hnutí v díle J. A. Saliby, in Studia theologica 3, 2014, s. 55-71.  
 • Jaroslav Franc. Teologické obrysy myšlení a díla Aloise Musila, in Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 17-36. ISBN 978-80-7470-062-0s.
 • Jaroslav Franc, Ignác Veselý: teolog mezináboženských vztahů a překladatel Koránu, in Studia theologica 4, 2014, s. 192-210.
 • Jaroslav Franc. Dialog církev se světem : nová náboženská hnutí jako znamení doby v dokumentu Teologie dnes, in Studia theologica 4 (54) (2013), s. 149-159.