Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Informace pro média

Kontaktní adresa
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc
tel. 585 637 111 (vrát.); fax 585 637 005
e-mail: dekanat.cmtf(at)upol.cz

Kontakt pro tiskové informace
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
tel.:  585 637 002; mobil: 739 249 025
e-mail: marta.cincialova(at)upol.cz

Facebook: facebook.com/CMTFUP

Stránka aktualizována: 14. 10. 2015, Damián Němec