Aplikace

Informační technologie

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity.

Webové stránky CVT

Praktické informace

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách univerzity v zaměstnanecké sekci.