Systematická teologie a křesťanská filozofie

Specializace ST a jejich garanti

Zajišťuje Katedra filozofie a patrologie:

Zajišťuje Katedra systematické teologie:

Zajišťuje Katedra liturgické teologie:

Oborová rada ST

předseda:

 • doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

členové:

sekce křesťanské filozofie a patrologie:

 • doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
 • doc. Petr Dvořák, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

sekce morální teologie:

 • doc. Dominik Opatrný, Th.D.
 • MUDr. Jan Fošum, Dr.theol. (KTF UK v Praze)

sekce dogmatické a fundamentální teologie:

 • prof. ThDr. Ľubomír Žák
 • Benedikt T. Mohelník, Th.D. (KTF UK v Praze)
 • Josef Mikulášek, Ph.D.

sekce liturgické teologie:

 • prof. František Kunetka, Th.D.
 • doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2020:

filozofie a patrologie

 • Dvorský Petr (školitel: doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.)

dogmatická teologie

 • Janalík Jiří (školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.)
 • Kostúrová Ivana (školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.)