Teologická fakulta má schválené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Informace o podmínkách přijímacího řízení komentoval proděkan Petr Chalupa (vpravo).
Foto: Velena Mazochová
pátek 8. červen 2018, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Podmínky přijímacího řízení, zprávu o hospodaření i plán realizace Strategického záměru CMTF schválili senátoři teologické fakulty na svém posledním zasedání v tomto akademickém roce. Podpořili také jmenování nového vedoucího katedry liturgické teologie. 

Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro akademický rok 2019/2020 předložil ke schválení proděkan Petr Chalupa, který upozornil zejména na nově zaváděné studijní programy Náboženství se zaměřením na vzdělávání a Učitelství náboženství pro základní školy. „Ten první nahradí na bakalářském stupni dosavadní pedagogický modul u studijního programu Teologické nauky, druhý jako navazující magisterský nahrazuje kombinaci původních oborů Učitelství náboženství a Katechetika,“ objasnil proděkan. Připomněl přitom, že uplatnění nových podmínek přijímacího řízení předpokládá udělení akreditace studijním programům Radou pro vnitřní hodnocení. To zároveň souvisí s udělením Institucionální akreditace Univerzitě Palackého, které se  očekává v červenci tohoto roku. 

Podrobný komentář ke zprávě o hospodaření fakulty v roce 2017 podal tajemník Ivan Drábek, který shrnul pravidla financování a fakultní příjmy, výnosy i výdaje. „Ve výsledku skončila fakulta s kladným hospodářským výsledkem více než sedm milionů korun. Zároveň byl meziročně navýšen fond provozních prostředků na 32,5 milionů, a to díky celkovému navýšeni prostředků i stoupající výkonnosti fakulty,“ uvedl Ivan Drábek. 

Akademický senát teologické fakulty schválil Plán realizace Strategického záměru CMTF a upřesnění strategických cílů pro rok 2018. Projednal a podpořil rovněž návrh na akreditaci studijního programu typu joint degree Théologie catholique i záměr děkana jmenovat vedoucím katedry liturgické teologie Pavla Kopečka. Do funkce by měl nastoupit na začátku příštího akademického roku.