Teologická fakulta letos uspořádá mezinárodní letní školu k právům uprchlíků

Ilustrační foto: Archiv katedry křesťanské sociální práce CMTF
čtvrtek 17. květen 2018, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Kdo doopravdy je a kdo není uprchlík? Jaká jsou pravidla EU na jejich ochranu a jak se uplatňují v České republice?  Kdo může být pod ochranou Mezinárodního uprchlického práva? Jedinečnou příležitost dozvědět se více o fenoménu uprchlictví nabízí International Summer School in Refugee Law and Rights, kterou na srpen připravuje katedra křesťanské sociální práce cyrilometodějské teologické fakulty. Přihlášky mohou zájemci posílat ještě do konce května.

Příležitost zúčastnit se intenzivního desetidenního kurzu s renomovanými experty je otevřena studentům i profesionálům ze všech akademických oborů a prostředí. „Letní škola by jim měla pomoci nastartovat a podpořit kariéru v mezinárodních vládních i nevládních organizacích,“ uvedla k motivům organizace školy Selma Porobić z oddělení humanitárních studií pořádající katedry.

Hlavním cílem ojedinělé letní školy je posílit znalosti a dovednosti v oblasti ochrany žadatelů o azyl. Současně by měla přispět k výměně expertů a vytváření sítě spolupráce při řešení problémů uprchlictví v zemích Evropské unie. „V důsledku probíhajících válek a napětí v několika částech světa rychle roste počet osob, které žádají o mezinárodní ochranu v zemích EU. Zvyšuje se tak zároveň počet žadatelů o azyl stejně jako nutnost plné ochrany uprchlíků. Vzdělávání v oblasti uprchlického práva je proto důležitý a náročný úkol,“ objasnila motivy k organizaci školy Selma Porobić.

Program se zaměří zejména na právní postupy, které umožňují pomoc při žádostech o azyl utečenců včetně praxe při získávání potřebné dokumentace.  Zahrne také konkrétní analýzu případových studií ve čtyřech zemích střední a jihovýchodní Evropy – konkrétně v Bulharsku, Maďarsku, Chorvatsku a České republice. Její součástí bude zároveň celodenní simulace přílivu uprchlíků a humanitární pomoci při jejich ochraně.

„Letní škola účastníkům nabídne interaktivní učební prostředí v kombinaci přednášek, dokumentárních filmů a diskuzí. Jako instruktoři se představí zkušení a angažovaní odborníci i aktivisté v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků. Hlavním hostem bude Marko Szilveszter Macskovich z Úřadu Vysokého komisaře OSN v Ženevě, dále například Iris Goldner Lang, Jean Monnet Professor of European Union Law a členka UNESCO Chair on Free Movement of People, nebo Kristýna Andrlová z Úřadu Vysokého komisaře OSN v České republice, “ uvedla  Agnieszka Zogata Kusz z katedry křesťanské sociální práce. Jak doplnila, účastníci mají možnost získat certifikát a 12 kreditů ECTS.

International Summer School in Refugee Law and Rights se uskuteční ve dnech 10. až 19. srpna 2018 v prostorách CMTF a v prostoru v areálu starých kasáren na letišti v Olomouci - Neředíně.  Naváže na předchozí úspěšné ročníky, které v letech 2012 – 2015 pořádalo Centrum pro uprchlíky při sarajevské univerzitě a na loňskou Letní školu humanitární práce pořádanou katedrou křesťanské sociální práce.

Bližší podrobnosti a informace o přijímání přihlášek najdete na webu International Summer School in Refugee Law and Rights.