Sociální pedagogika na teologické fakultě oslavila deset let od svého vzniku

Slavnostní setkání zahájil v aule CMTF její velký kancléř a olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Fotogalerie: Velena Mazochová
středa 2. květen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Deset let úspěšné existence, čtyři stovky absolventů, bakalářský i magisterský stupeň – takovou letmou bilancí se může pochlubit studijní program Sociální pedagogika, od jehož vzniku na katedře křesťanské výchovy cyrilometodějské teologické fakulty letos uplynulo deset let. K oslavám kulatého výročí se v aule CMTF sešli současní i bývalí studenti a pedagogové s vedením své alma mater.

 „Proč se zrovna na teologické fakultě studuje sociální pedagogika? Nepatří někam jinam? Na takové otázky odpovídám, že v tom vidím aplikovanou teologii. Myslím, že ten, kdo se dívá křesťanským, biblickým pohledem na člověka, tak především vidí, že každý je stvořen k obrazu Božímu. A to je podle mne pro pedagogiku fantastický základ,“ uvedl při slavnostním zahájení oslav olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF Jan Graubner.

Vychovatelská práce, ať už s jednotlivci nebo se skupinou, je podle něj velkým darem i pro vychovatele samotného. „Říkává se, že vychovávat druhé jsme schopni jen potud, pokud vychováváme sami sebe. Když na sobě přestáváme pracovat, přestáváme rozumět těm druhým,“ zdůraznil Jan Graubner a katedře křesťanské výchovy k dosavadnímu rozvoji pogratuloval a popřál další růst. „Přeji katedře, aby vyzrávala formováním těch, kteří jednou budou formovat druhé. Ať sbírá hodně úspěchů nejen v podobě diplomů či medailí, ale především tím, že bude vidět, že její absolventi odvádějí kus dobré a užitečné práce pro lidi,“ zdůraznil Jan Graubner.

Děkan Peter Tavel krátce připomněl první podněty, inspirace a myšlenky, které vedly ke vzniku studijního programu, a poděkoval všem osobnostem, kteří se svou kreativitou o jeho úspěšný rozvoj zasloužili. „Je dobře, že pořádáme tuto oslavu. Můžeme se zastavit a vstřebat, co všechno se za těch deset let podařilo. Radujme se z toho a do budoucnosti se dívejme s nadějí,“ vyzval děkan.

Program dopolední části oslav patřil přednáškám absolventů oboru, kteří se ve svých vystoupeních podělili o zkušenosti ze své současné profesní praxe. „Studium pro mne znamenalo velký přínos, a to i přesto, že ve své nynější praxi nepůsobím jako sociální pedagog, ale sociální pracovník. Mnohdy to spolu ale úzce souvisí, a můžu tak zkušenosti a poznatky, které jsem na škole získala, dobře uplatnit. Je to náročná práce, ale jsem spokojená,“ uvedla Lucie Vrbová, která navazující magisterské studium sociální pedagogiky absolvovala před necelým rokem a v současné době pracuje jako sociální terénní pracovník v Sociální aktivizační službě pro rodiny s dětmi.

Její někdejší spolužák Jiří Daněk, který nyní působí jako sociální pedagog na jedné z přerovských základních škol, hodnotí studium na teologické fakultě také jako výborný základ pro svou profesi. „Moje současná práce přímo navazuje na mé předchozí studium, získané vědomosti a dovednosti proto využívám maximálně,“ potvrdil Jiří Daněk.

Absolventi olomoucké sociální pedagogiky nacházejí podle vedoucí katedry křesťanské výchovy Petry Potměšilové uplatnění v různých školních a výchovných institucích i v sociálních službách. „A svého studia si cení zejména díky získání kompetencí nutných pro praxi. Pozitivně hodnotí také individuální přístup vyučujících a rodinné prostředí na fakultě,“ uvedla Petra Potměšilová. Studijní program Sociální pedagogika podle ní úzce souvisí s posláním fakulty. „V rámci výuky je kladen důraz na rozvoj hodnot a principů akcentovaných v křesťanské tradici a na jejich využití ve výchovném procesu,“ doplnila Petra Potměšilová.

Program oslav pokračoval odpoledními praktickými workshopy i neformálním setkáním současných i bývalých studentů a pedagogů. „Na akci se předběžně přihlásilo kolem stovky zájemců, kteří se podle svých možností zúčastnili alespoň některých částí programu v průběhu dne. Většina absolventů se těšila i na to, že se zas po letech potkají a popovídají si,“ dodala Petra Potměšilová.  

Studovat sociální pedagogiku na katedře křesťanské výchovy cyrilometodějské teologické fakulty mohou zájemci od akademického roku 2007/2008, kdy ke studiu nastoupili první studenti bakalářského stupně v prezenční formě. O rok později k nim přibyli posluchači kombinovaného studia a v dalších letech se postupně otevřelo i navazující magisterské studium v prezenční a v kombinované formě.