Seznam kandidátů na funkci děkana CMTF UP pro funkční období 2018 - 2022

čtvrtek 22. únor 2018, 8:40

Volební komise konstatovala, že do 13. února 2018 členové akademické obce CMTF UP navrhli následující kandidáty na funkci děkana CMTF UP:

  • doc. Damián Němec, dr, nar. 1960
  • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., nar. 1966

Z uvedených kandidátů vyslovil souhlas s kandidaturou:

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Prof. Tavel splňuje všechny zákonné požadavky kladené na kandidáta na funkci děkana.

Při shromáždění akademické obce CMTF UP dne 4. dubna 2018 představí navržený kandidát svůj program.

Dne 11. dubna 2018 se během zasedání AS CMTF UP uskuteční volba kandidáta na funkci děkana.

V Olomouci dne 20. února 2018

Ing. Josef Biernát
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.