Absolventi teologické fakulty složili promoční slib

středa 26. červen 2019, 12:04 – Text: Martin Višňa

Promoce v Arcibiskupském paláci. „Často budete ve své práci při budování vztahů a pomoci těm, kteří ji potřebují, vstupovat do situací, které nebudou snadné. Přeji vám, aby do těchto situací skrze vaši upřímnou, nezištnou, nesobeckou lásku vstupoval sám Bůh. A abyste byli svědky toho, že dobro vítězí a že pomáhat má smysl. Bůh vám pomáhej.“ To popřál čerstvým magistrům oboru Charitativní a sociální práce na jejich promoci, z níž pocházejí tyto záběry, arcibiskup Jan Graubner. Svůj promoční slib v těchto dnech skládají i absolventi dalších oborů, které cyrilometodějská teologická fakulta nabízí. Ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce zástupci fakulty celkem předají na devadesát absolventských diplomů. Foto: Martin Višňa

Zpět