Jak na autogenní trénink? Zájemce zasvětí kurz teologické fakulty

Repro: Žurnál UP
čtvrtek 8. březen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Osvojit si metodu autogenního tréninku budou moci účastníci nového vzdělávacího kurzu, který připravil Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Uskuteční se ve dnech 16. a 17. března a je otevřený širší odborné veřejnosti zejména z oblasti pomáhajících profesí. 

Seminář bude zaměřený na zvládnutí základního stupně autogenního tréninku, a to na několika výukových úrovních. Účastníci se nejprve seznámí s definicí metody i s jejími historickými kořeny a získají přehled o její účinnosti a o psychologických a fyziologických změnách, které její použití provázejí. Zejména pro účastníky z řad pomáhajících profesí budou důležité informace o možnostech preventivního využití autogenního tréninku u rizikových skupin a zdravých jedinců při zvyšování kvality jejich života. Podstatná část kurzu bude věnována výkladu metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých kroků. „Každou část semináře bude provázet diskuze a sdílení ve skupině. Účastníci se také dozvědí, jaké problémy mohou nastat a jakým způsobem je možné je řešit,“ uvedla Ivana Svobodová z Institutu sociálního zdraví CMTF UP (OUSHI). 

Kurz povede renomovaný psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí Jozef Hašto z bratislavské odborné specializované ambulance Pro mente sana, který je uznávaným expertem nejen v oblasti autogenního tréninku, ale i v rámci psychodynamické psychoterapie nebo hypnózy. Působí jako školitel a cvičný terapeut i jako pedagog na několika univerzitách, je autorem řady knih, držitelem významných ocenění a čestným členem České psychiatrické společnosti J. E. Purkyně za přínos pro českou psychiatrii. V rámci OUSHI se zaměřuje na kvalitativní výzkum a je garantem projektu Vztahová vazba jako determinanta zdraví. 

Dvoudenní kurz s názvem Autogenní trénink – první stupeň se uskuteční v pátek 16. března od 17 do 20.15 hodin, a v sobotu 17. března 9 do 16.45 hodin v prostorách hlavní budovy CMTF UP v Univerzitní ulici 22. Zájemci se mohou přihlašovat online prostřednictvím webu Celoživotního vzdělávání UP. Bližší informace jsou také k dispozici na stránkách pořádající fakulty. 

Kurz je součástí vzdělávacího cyklu Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví. Jeho cílem je přinést hlubší orientaci odborníkům v oblasti psychosomatiky a nabídnout praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.