Vyhlášení voleb do Akademického senátu CMTF na funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021

pondělí 18. září 2017, 14:50

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil hlasováním per rollam 27. 6. 2017 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021 včetně složení volební komise a časového harmonogramu jednotlivých úkonů.

Složení volební komise:

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. (předsedkyně komise)
Mgr. Monika Menke, Th.D.
Gabriela Jordanova
Adéla Sedlářová
Alžbeta Zelná

Harmonogram úkonů vztahujících se k volbám:

  1. Vyhlášení voleb a zveřejnění příslušných termínů se uskuteční v souladu s Volebním řádem AS CMTF v pondělí 18. 9. 2017.
  2. AS CMTF vyzývá akademickou obec, aby do 17. 10. 2017 podávala písemné návrhy kandidátů předsedkyni volební komise doc. Matulayové.
  3. Elektronická fáze voleb proběhne od 17. 11. 2017 do 22. 11. 2017.
  4. Listinná fáze voleb proběhne v sobotu 25. 11. 2017 od 10.00 do 14.00 hodin v rotundě a dále od pondělí 27. 11. 2017 do středy 29. 11. 2017 vždy od 12.30 do 14.30 hod., a to opět v rotundě budovy CMTF na Univerzitní ulici 22.

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

Vyhlášení voleb do Akademického senátu CMTF UP

Výsledek hlasování Akademického senátu CMTF UP mimo zasedání (per rollam) - doplnění volební komise pro volby do AS CMTF na funkční období 2018-2021.

Kandidátní listina