Humanitarian Teams' Coordination s Friedrichem Altenburgem

úterý 13. listopad 2018, 12:22 – Text: A. Zogata Kusz

Na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP, na Oddělení humanitárních studií proběhne 22.–23. listopadu 2018 intenzívní výuka Friedricha Altenburga.

Mag. Friedrich Altenburg, MSc je vedoucím Centra pro migraci, integraci a bezpečnost na Katedře migrace a globalizace na univerzitě Donau-Universität Krems v Rakousku. V minulosti byl po mnoho let spojen s Caritas Austria, kde působil jako vedoucí Oddělení pro krizové situace, a poté v mezinárodních programech. Pracoval pro Malteser Hilfsdienst jako Country Representative pro Bosnu a Chorvatsko, a pro UNDP jako  Deputy Chief Emergency Unit v Libérii.

Friedrich Altenburg se do výuky na Katedře křesťanské sociální práce, pro Oddělení humanitárních studií zapojuje řadu let. Studentům předává své bohaté zkušenosti v oblíbeném předmětu Humanitarian team's coordination.

Během dvoudenní intenzivní výuky pomůže studentům zvýšit jejich komunikační schopnosti v managementu a dovednosti pracovat v týmu v simulovaném humanitárním kontextu.

Ke klíčovým tématům, která Friedrich Altenburg pokryje, patří: základy řízení dobrovolníků, základy managementu, řízení virtuálních týmů, řízení interkulturních týmů, techniky vyjednávání a řešení konfliktů.

Výuka proběhne v Anglickém jazyce Na Hradě 5, Olomouc, ve 4. podlaží v učebně 4.11.