ThLic., Ing. František Mikeš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637132, 603526924
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
2.25
Pracovní zařazení:
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Mikeš F., Mikes GE Phenomenon of Emergence from the Perspectives of Three Science-Religion Scholars Facilitating the Science-Religion Dialogue. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2016.
  Mikeš F., Mikes G. Spiritual and Scientific Perspectives on Evolution: Views of Aurobindo, Teilhard and Contemporary Religious Systems. Omega, Indian Journal of Science and Spirituality. 2008.
  Mikeš F., Mikes G. Human Evolution viewed through Scientific Concepts of Chaos, Complexity and Emergence, and the Spiritual Visions of Teilhard de Chardin and Sri Aurobindo. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
  Mikeš F. Biskup Davídek a podruhé umlčené společenství Koinotés ? Výzva k dialogu.. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2005.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Mikeš F., Plašienková Z. New Phylum of Christianity described by P. Teilhard de Chardin – Adapted by F.M. Davídek in his Holistic Pastoral Praxis. Inspiration by Teilhard de Chardin in Contemporary World. 2017.
  Mikeš F. Chaos, Complexity and Emergence Mechanisms: Spiritual Evolution in Sri Aurobindo and Teilhard de Chardin. Paranjapee, M. (edit.) Science and Spirituality in Modern India. Proceedings of Conference, 5. - 7. 2. 2006, New Delhi, India.. 2008.
  Mikeš F. Teilhard, evoluce a globální výzvy - Optimismus navzdory zlu. Věda a náboženství 2005 - Teilhard, evoluce a globální spiritualita. 2008.
  Mikeš F. Nové výhledy z oblasti vědy a jejich důležitost pro náboženství a spiritualitu. Bubík, T., Prázdný, S., Hoffmann, H. (eds.) Náboženství a věda. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  Mikeš F., Mikes GE Global Evolution of Religion and Spirituality Facilitated by Science. Augustine Pamplany (ed.): Mastery Meets Mystery – Intersecting Science, Philosophy, Religion and Culture. 2016.
  Mikeš F., Paranjape M. Chaos, Complexity and Emergence Mechanisms - Spiritual Evolution in Sri Aurobindo and Teilhard de Chardin. Science, Spirituality and The Modernization of India. 2008.
  Mikeš F. Brief von František Mikeš an Kardinal Joseph Ratzinger (1997). Fiala, P., Hanuš, J. (2004). Die Verborgene Kirche ? Felix M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotés. 2005.
  Mikeš F. Brief von František Mikeš an Kardinal Joseph Ratzinger (1999). Fiala, P., Hanuš, J. (2004). Die Verborgene Kirche ? Felix M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotés. 2005.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Mikeš F. Evoluce nebo zázrak?. Akademia film Olomouc 2008, 43. mezinárodní festival populárních, vědeckých a dokumentárních filmů. 2008.
  Mikeš F. Úvod do dialogu vědy a náboženství. Přednáška pro Univerzitu třetího věku. 2007.
  Mikeš F. Evoluce jako dar všem náboženstvím?. Přednáška odbočky České křesťanské akademie Kroměříž. 2006.
  Mikeš F. Spiritual and Religious Evolution via Chaos and Emergence Processes ? Czech Example under Communism and Freedom.. Association of Science, Society and Religion (ASSR) and of Indian Institute of Science and Religion (IISR). 2006.
  Mikeš F. Teilhard de Chardin (1881-1955) a jeho vliv na dialog vědy a náboženství.. přednáška na Ostravském křesťanském institutu. 2005.
  SBORNÍK - CELEK
  Mikeš F. Věda a náboženství 2005 - Teilhard, evoluce a globální spiritualita. Věda a náboženství - Teilhard, evoluce a globální spiritualita. 2008.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Mikeš F. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství. 2009.
  Mikeš F. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství (CENTRUM VAN). Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství (CENTRUM VAN). 2007.
  Mikeš F. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství (CENTRUM VAN). Centrum vědy a náboženství - http://www.elabs.com/van. 2006.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Mikeš F. . 2005.
  Mikeš F. . 2005.
  Mikeš F. . 2005.
  Mikeš F. . 2005.
  Mikeš F. . 2005.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dialogue Sciences Religion I KST/DNSR1 ZS Se 3
  Dialogue Sciences Religion II KST/DNSR2 LS Se 4