Dr.Ing. Eduard Krumpolc, CSc.Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637130, 585637111
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.10
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Krumpolc E. Erich Wasmann a jeho přínos k teorii evoluce. Studia Theologica. 2017.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Krumpolc E. Dialog mezi teologií a ostatními vědami. Studia Theologica. 2013.
Krumpolc E. I problemi dell’inculturazione del vangelo nella cultura postmoderna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
KRUMPOLC E. Atheism in the Czech Post-Communist Society as a Challenge for Christianity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
KRUMPOLC E. Přirozený mravní zákon a Boží zjevení. Studia Theologica. 2011.
Krumpolc E., Chalupová Z. I mimozemské bytosti by závisely na Bohu. Katolický týdeník. 2009.
Krumpolc E. Proč není církevní kalendář totožný s občanským? Katolický týdeník. 2007.
Krumpolc E. Stvoření v pohledu vědy a víry. Katolický týdeník. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Krumpolc E. Il principio antropico nella prospettiva del dialogo tra scienza della natura, filosofia e teologia. Il principio antropico nella prospettiva del dialogo tra scienza della natura, filosofia e teologia. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KRUMPOLC E. Antropický princip a problém zla ve světě. In Kišš Iak. (Eds.) Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. Zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. 2011.
KRUMPOLC E. Příspěvek do diskuse nad knihou Richarda Dawkinse „Boží blud“. In POSPÍŠIL C. (Eds.) K výzvě jménem „Boží blud“. 2010.
Krumpolc E. Kompendium sociální nauky církve z pohledu fundamentální teologie. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Krumpolc E. Hlásej slovo vhod či nevhod - 2 Tim 4,2. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Kosmický Kristus v Teilhardově pojetí. Věda a náboženství 2005. 2008.
Krumpolc E. Editorial. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Krumpolc E. Etické aspekty antropického principu. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Krumpolc E. L'origine, lo sviluppo e le conseguenze del principio antropico per il pensiero filosofico e teologico. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2006.
Krumpolc E. Antropický princip a jeho teologické důsledky. Věda a náboženství 2000: Od konfliktu k dialogu. 2004.
Krumpolc E. Panna Maria v islámu. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Krumpolc E. Úvod. Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství. 2001.
Krumpolc E. Encyklika Fides et ratio z hlediska fundamentální teologie. Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem. 1999.
KNIHA - CELEK
Krumpolc E. Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Krumpolc E. Epilog: Země – jedinečná planeta, nositelka života. Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Krumpolc E. Antropický princip jako typické téma pro dialog mezi přírodními vědami a teologií. vědecká konference na téma " Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci". .
Krumpolc E. Dialog vědy a náboženství včera a dnes. vědecké symposium k encyklice Jana Pavla II. Fides et ratio. .
Krumpolc E. Asijská náboženství a jejich poselství. Masarykova univerzita Brno, Univerzita třetího věku. 2009.
Krumpolc E. Prezentace dokumentu Mezinárodní teologické komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. prezentace nových dokumentů Mezinárodní teologické komise. 2009.
Krumpolc E. Proč uskutečňovat dialog mezi náboženstvími? Spirituální dimenze člověka, Univerzita třetího věku v Brně. 2009.
Krumpolc E. Příspěvek ke kritické diskusi o knize Richarda Dawkinse: Boží blud. Kritická diskuse o knize Richarda Dawkinse "Boží blud". 2009.
Krumpolc E. Židé - starší bratři křesťanů. Spirituální dimenze člověka, Univerzita třetího věku v Brně. 2009.
Krumpolc E. Křesťanství v postmoderní společnosti. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Arabů a jimi dobytých území a národů: islám I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Arabů a jimi dobytých území a národů: islám II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Číny: kult Nebeské bytosti, taoismus a konfucianismus I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Číny: kult Nebeské bytosti, taoismus a konfucianismus II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Indie: védské náboženství, brahmanismus a hinduismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Indočíny (Jihovýchodní Asie): buddhismus I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Indočíny (Jihovýchodní Asie): buddhismus II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Židů: judaismus I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Židů: judaismus II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Největší světové náboženství: křesťanství I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Největší světové náboženství: křesťanství II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze stvoření I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze stvoření II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze zjevení I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze zjevení II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Prezentace knihy: Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. Přednáška pro veřejnost organizovaná Katedrou systematické teologie CMTF UP v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro studenty Univerzity Palackého organizovaná Vysokoškolským katolickým hnutím. 2008.
Krumpolc E. Věda a víra. Přednáška pro Farní křesťanskou akademii v Českém Těšíně. 2008.
Krumpolc E. Židé - naši starší bratři ve víře II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Židé - starší bratři křesťanů I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Křesťanství a ostatní náboženství: dějiny a současnost vzájemných vztahů, dialog a misie. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženský úpadek vyšších kultur, vznik animismu, fetišismu, totemismu a polyteismu. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Arabů a jimi dobytých území a národů: islám. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Číny: kult Nebeské bytosti, taoismus a konfucianismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Indie: védské náboženství, brahmanismus a hinduismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Indočíny (Jihovýchodní Asie): buddhismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství starých Indoevropanů a polyteistická náboženství indoevropských národů. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Židů: judaismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Polyteistická náboženství starověku a profétický monoteismus, náboženské reformy. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Postavení člověka ve vesmíru: antropický princip. Přednáška pro veřejnost organizovaná Muzeem Kroměřížska. 2007.
Krumpolc E. Postavení člověka ve vesmíru: antropický princip. Přednáška pro členy české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii organizovaná českou sekcí ESKT. 2007.
Krumpolc E. Poznání Boha ze stvoření a ze zjevení. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2007.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro veřejnost organizovaná Římskokatolickou farností Doloplazy. 2007.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro studenty Univerzity Palackého organizovaná Vysokoškolským katolickým hnutím v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro veřejnost organizovaná Římskokatolickou farností Cholina. 2007.
Krumpolc E. Vznik náboženství, doklady o náboženství v pravěku, monoteismus primitivních kultur. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Židé - naši starší bratři ve víře. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2007.
Krumpolc E. Postavení člověka ve vesmíru: antropický princip. Přednáška pro veřejnost organizovaná MSKA v Kyjově. 2006.
Krumpolc E. Věda a víra. Přednáška pro veřejnost organizovaná Římskokatolickou farností Doloplazy. 2006.
Krumpolc E. Nová náboženská hnutí ve světě a u nás. Veřejná přednáška Moravskoslezské křesťanské adademie Kyjov. 2005.
Krumpolc E. Judaismus. přednáška pro veřejnost v rámci programu místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie. 2004.
Krumpolc E. Antropický princip z hlediska vědy. akademický týden (CMTF UP). 2002.
Krumpolc E. Islám a křesťanství. přednáška pro veřejnost (Řk. farnost Nezamyslice). 2002.
Krumpolc E. Církev a dnešní svět. . 1999.
Krumpolc E. Věda a víra. . 1999.
Krumpolc E. Islám a křesťanství. . 1998.
Krumpolc E. Judaismus a křesťanství. . 1998.
Krumpolc E. Věda a víra. . 1998.
SBORNÍK - CELEK
Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. In Krumpolc E., Poláková J., Pospíšil CV. (Eds.) Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Donum vitae. Sborník studií a Instrukce Kongregace pro nauku víry O respektování počínajícího lidského života a důstojnosti plození. In Šipr K., Krumpolc E., Mičo M. (Eds.) Donum vitae. Sborník studií a Instrukce Kongregace pro nauku víry O respektování počínajícího lidského života a důstojnosti plození. 2006.
Mičo M. Aktuální bioetické texty, Deklarace o eutanazii. In Šipr K., Krumpolc E. (Eds.) Aktuální bioetické texty, deklarace o eutanazii. 2005.
Acta Universitatias Palackianae Olomucensis: Facultas theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica olomucensia, vol. 3. In Krumpolc E., Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatias Palackianae Olomucensis: Facultas theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica olomucensia, vol. 3. 2001.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Filip M., Pospíšil CV., Krumpolc E., Mičo M., Chvátal M. Cyrilometodějská fakulta prezentuje důležité dokumenty. Prezentace tří dokumentů Mezinárodní teologické komise. 2009.
Krumpolc E. Antropický princip. Informace o připravovaném vydání knihy v češtině. Antropický princip. Informace o připravovaném vydání knihy v češtině. 2005.
PŘEKLAD
Donum vitae. In Krumpolc E., Mičo M., Šipr K. (Eds.) Donum vitae, sborník. 2006.
RATZINGER, Joseph: Komm, Heiliger Geist. In Krumpolc E. (Eds.) RATZINGER, Joseph: Přijď, Duchu Svatý. 2006.
Kongregace pro nauku víry: Declaratio de Euthanasia. In Krumpolc E. (Eds.) Aktuální bioetické texty, deklarace o eutanazii. 2005.
Modlitby k Nejvyšší bytosti v tradičních náboženstvích Afriky. In Krumpolc E. (Eds.) Výběr z motliteb a posvátných textů různých náboženství. 2001.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.