Prof. Pavel Ambros, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637170
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.06
Pracovní zařazení:
profesor
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen VR fakulty (1. 10. 1996 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 11. 1996 – )
 • Děkan (1. 7. 1997 – 30. 7. 2003)
 • Člen VR UP (1. 7. 1997 – )
 • Člen oborové rady (1. 10. 2001 – )
Vědecká rada
 • GKBF Prešov - Vědecká rada (člen, 2001–2004)
Odborná komise
 • Komise pro katolickou výchovu ČBK (člen, 1999–2003)
Redakční rada
 • UP - Vědecká rada (člen, 1997–)
 • Theologie - Bogoslovie (Poznaň) - člen redakční rady (člen, 2001–)
 • Studia theologica (Olomouc) - člen redakční rady (člen, 2001–2003)
Oborová rada
 • Oborová rada teologie UP v Olomouci (člen, 2003–)
 • Oborová rada teologie UP v Olomouci (předseda, 2001–2003)
Habilitační komise
 • Ivan Štampach, Th.D. (ostatní, 1996–1996)
 • I. Noble, Ph.D. - ETF UK (člen, 2004–2004)
 • Mgr. Daniel Toth, Dr. - HTF UK v Praze (člen, 2002–2003)
 • Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (předseda, 2005–)
Profesorská komise
 • Doc. ICDr. Cyril Vasil (člen, 2004–2004)
 • doc. Ladislav Tichý, Th.D. (předseda, 2005–)
PhD. komise
 • ThLic. Tomáš Majda (člen, 2004–)
 • ThLic. Jiří Špiřík (člen, 2004–2005)
 • ThLic. Robert Lapka (předseda, 2005–2005)
 • ThLic. Pavel Zahradníček (předseda, 2004–2004)
Jiné komise a orgány
 • Univerzita třetího věku - Garant za CMTF UP (ostatní, 2003–2005)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jaroslaw PASTUSZAK CMF Teologie 2005
Andrej DARMO CMF Teologie 2012
Robert SVATOŇ CMF Teologie 2014
Michael ŠPAČEK CMF Teologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.