POZVÁNKA: CHARITATIVNÍ KONCERT DĚTI DĚTEM

Čtvrtek 9. červen 2022, 20:07 – Text: Lenka Peřinová

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP vás srdečně zve na charitativní houslový koncert DĚTI DĚTEM. 

Devítiletá Anička Olecká se představí v doprovodu I. Horáčkové, I. Hlaváčkové, K. Moravcové a Z. Piňosové. Jako hosté vystoupí A. Nedomová a E. Kudláčková.

Vstupné dobrovolné.

  • Výtěžek z koncertu bude věnován na školné v ZUŠ pro talentované děti z Ukrajiny a na podporu jejich kreativity a rozvoje.
  • Kdy: 20. června 2022 od 17:00 hodin
  • Kde: kaple Božího těla, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Konvikt)

Myšlenka uspořádat charitativní koncert vzešla z debaty na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP. „Chtěli jsme pomoct dětem, které musely utéct před válkou na Ukrajině. S nápadem přišla malá houslistka Anička, která se od své učitelky dozvěděla o dvou nadaných dětech z Ukrajiny, které nemají prostředky na uhrazení školného na umělecké škole,“ uvedl gestor koncertu proděkan PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Cyrilometodějská teologická fakulta tak navázala spolupráci s vedením Základní umělecké školy Iši Krejčího. Obě instituce se domluvily na konkrétní podobě pomoci dvěma budoucím žákyním z Užhorodu: 14leté Tonji a o 5 let mladší Sofii Močarko, které po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině našly nový domov za pomoci příbuzných a známých v Olomouci.

„Hostitelská rodina přivedla starší Tonju na naši školu. Od března navštěvuje hodiny houslí, kterým se věnuje od 8 let. Rychle se zapojila do práce smyčcového orchestru, v krátké době nacvičila celý repertoár a v dubnu již vystoupila na koncertě v Redutě. V Tatranské Lomnici na 1. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu Tatranská nota se stala součástí kolektivu, který získal titul absolutního vítěze,“ přiblížil zapojení Tonji ředitel ZUŠ Iši Krejčího Filip Hajdu. 

Své hudební nadání během koncertu předvedou čtyři mladé umělkyně. Spolu s Annou Oleckou si zahraje Zuzana Piňosová a v klavírní čtyřručce se představí Amálie Nedomová a Ema Kudláčková. Dívky podpoří také Aniččina učitelka, houslistka Iveta Horáčková, zpěvačka Iva Hlaváčková a korepetitorka Karla Moravcová.

Anička se rozhodla dívky z Ukrajiny podpořit zejména proto, že sama si svůj život bez houslí neumí představit. Hraje na housle od 5 let a k nim si loni přibrala klavír. Hudební začátky prožila pod vedením pedagogů ze ZUŠ Žerotín. Nyní studuje klavír pod vedení Lenky Bodlákové na ZUŠ IŠI Krejčího v Olomouci a housle pod vedením Ivety Horáčkové ze ZUŠ Orchidea v Brně. V tomto školním roce se věnuje klasickému houslovému koncertnímu repertoáru a komornímu repertoáru v podobě různých houslových duetů či klavírního tria.

„K lásce k houslím mě přivedl můj velký vzor Pavel Šporcl, se kterým jsem měla možnost si zahrát duet minulý rok v Praze v Anežském klášteře. Od té doby hraji na housle každý den i několik hodin. Nejraději hraji Vivaldiho, Dvořáka a Čajkovského. Hudba je mou velkou vášní. Ve volném čase zkouším skládat vlastní hudbu,“ prozradila Anička Olecká. 

Program koncertu

Houslový koncert A dur od A. Komarowského, který na koncertě zazní, tvoří jeden ze základních pilířů houslové literatury v oblasti techniky hry. Obsahuje atypické smyky, dvojhmatové a akordické prvky, ale i zpěvné pasáže, které vyžadují nejen technickou připravenost malé houslistky, ale především osobité pojetí hudebního výrazu. Vhodným kontrastním repertoárem ke koncertu Komarowského se jeví klidná Vivaldiho II. věta barokního koncertu A moll. V ní je možné slyšet stylové prvky baroka v podobě trylků či typické barokní frázování.  Z komorní tvorby posluchači uslyší neobvyklou úpravu známého Larga z Novosvětské symfonie od A. Dvořáka či klavírní trio J. Rowleyho, jež je skladbou pro pokročilé a hudebně zdatné muzikanty, vyžadující společné hudební cítění. Na odlehčení repertoáru byla zařazena irská píseň ve vícehlasé podobě, z části založena na improvizaci a volné formě.

Z důvodu omezené kapacity v sále je nutná rezervace místa: adriana.chudobova@upol.cz

Záštitu nad charitativní akcí převzali:

J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, apoštolský administrátor Arcidiecéze olomoucké

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)