CMTF opět organizuje mezinárodní vědeckou konferenci mladých kanonistů

monday 20. november 2017, 16:56

Již třetí ročník mezinárodní vědecké konference začínajících vědeckých pracovníků či doktorandů kanonického práva a teologie pod názvem "The 3rd Central European Young Canonists Forum" opět organizuje a spolupořádá katedra církevních dějin a církevního práva CMTF UPOL ve spolupráci s Teologickou fakultou Uniwersytetu Śląskiego v Katovicích. Konference se koná dne 24. 11. 2017 od 8.30 - 17h v aule CMTF UP (Univerzitní 22) a je zaměřena na sdílení výsledků výzkumu v oblasti kanonistiky, teologie, konfesního práva a historie. V letošním roce se akce účastní šestnáct mladých badatelů z Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska a Švýcarska, které doprovodí a budou moderovat zkušení docenti a profesoři uvedených oborů: Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees (University of Innsbruck, Austria), Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. (University in České Budějovice, Czech Republic); Prof. UŚ Dr hab. Andrzej Pastwa (University of Silesia in Katowice, Poland) a doc.dr. Damián Němec OP (CMTF UPOL, Czech Republic). Jednacími jazyky konference jsou čeština, polština, slovenština, italština, angličtina a němčina. Kromě debaty o aktuálních tématech je největším přínosem tohoto odborného setkání možnost navázat nové přátelské vztahy i spolupráci se svými začínajícími kolegy v oboru a výměna zkušeností kanonistů, působících ve středoevropském prostoru. Poprvé se obdobná konference uskutečnila na CMTF UP v roce 2015, tu další plánují organizátoři opět za rok, na podzim 2016.

Program konference

Podrobnější informace a web konference: youngcanonistsforum.com