Zkušenosti s psychosomatikou předával na CMTF Radkin Honzák

Radkin Honzák na CMTF. Foto: Edita Lukášová
Monday 25 November 2019, 9:09

MUDr. Radkin Honzák, CSc. předával své bohaté zkušenosti lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelům, kněžím, odborníkům z dalších pomáhajících profesí a studentům. Významná osobnost české psychosomatické medicíny a psychiatrie zavítala na CMTF UP v rámci programu celoživotního vzdělávání už podruhé v tomto roce.

Seminář s názvem Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický kontext se realizoval v rámci druhého ročníku cyklu Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví. Jedná se o jedinečný vzdělávací koncept pořádaný Institutem sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, který svým účastníkům nabízí hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a seznamuje je s metodami a technikami práce s psychosomatickými klienty.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. je známý český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vysokoškolský pedagog. Specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu v medicíně. Svou přítomností a především přednáškou obohatil pestrou paletu témat z oblasti psychosomatiky nabízených Institutem sociálního zdraví.

Dvoudenní seminář v podání pana doktora Honzáka se těšil velkému zájmu posluchačů. Ti svým počtem převýšili běžnou kapacitu ostatních kurzů v rámci Psychosomatiky. Oba dny se nesly, navzdory vážnému obsahu, ve velmi milé a přátelské atmosféře, kterou bezpochyby doslova vykouzlil svým jedinečným způsobem prezentace pan lektor.

Účastníci měli možnost potkat se s řadou dílčích témat zapadajících do kontextu psychosomatiky. Jednalo se např. o exkurzi do historie paradigmat medicíny jako vědy o člověku, hovořilo se také o složitých chemických souborech a neuronálních odpovědích, tedy emocích, které jsou se zákonitostí sobě vlastní významným způsobem provázané s fyziologickými ději v lidském organismu. Porozumění emocím, jejich rozklíčování a respektování jako jeden ze základních předpokladů porozumění pacientovi. V auditoriu rezonovalo i téma vlivu sociálního prostředí na některá onemocnění nebo teorie transakční analýzy v kontextu psychosomatického přístupu ke zdraví a nemoci. Nejeden úsměv vyvolalo téma významu humoru pro zdraví doplněné několika vtipnými historkami a bonmoty.

V rámci cyklu Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví se připravuje třetí ročník, jenž nabídne pět nových témat.

Mgr. Edita Lukášová, referát celoživotního vzdělávání CMTF

Back