Vyhlášení voleb do Akademického senátu CMTF UP

Friday 2 October 2020, 17:34

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na zasedání AS CMTF 10. 6. 2020 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od  1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 včetně složení volební komise a časového harmonogramu jednotlivých úkonů.

 

Složení volební komise:

Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D., Barbora Bubnová, Barbora Smolíková a Anna Kristová.

 

Harmonogram úkonů vztahujících se k volbám:

1. Vyhlášení voleb a zveřejnění příslušných termínů se uskuteční v souladu s Volebním řádem AS CMTF v pondělí 21. 9. 2020.

2. AS CMTF vyzývá akademickou obec, aby do 19. 10. 2020 podávala písemné návrhy kandidátů předsedovi volební komise.

3. Elektronická fáze voleb proběhne od 20. 11. 2020 do 26. 11. 2020.

4. Listinná fáze voleb proběhne v sobotu 28. 11. 2020 od 12.00 do 14.00 hodin v rotundě a v pondělí 30. 11. 2020 od 12.00 do 14.00 hod. v rotundě budovy CMTF na Univerzitní ulici 22.

 

 

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

 

V Olomouci dne 21. září 2020

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., v. r.

předseda AS CMTF UP

Back