Večerní kurz spirituality

Thursday 19 September 2019, 11:00

V letošním akademickém roce 2019/2020 se znovu otevírá na CM teologické fakultě UP kurz spirituality, rovněž pro ne-teology

Setkáme se opět s přednášejícími, kteří staví na solidních zásadách tradice křesťanského Východu a Západu. Středem jejich zájmu je duchovní život současného člověka. Uvádějí do četby nejnovější literatury, a přitom otevírají poklady klasiků. Přinášejí cenné podněty, které lze zdárně převést do životní praxe. Vycházejí ze sdělení klasika duchovního života: „Nenasycuje a neuspokojuje člověka, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.“

Setkání se konají každé úterý od 15. října do 10. prosince, vždy 3x po 45 minutách v prostoru auly teologické fakulty. Trojice osvědčených přednášejících – prof. Pavel Ambros, doc. Michal Altrichter a dr. Luisa Karzcubová – otevře tyto tematické okruhy:
Sr. Luisa Karczubová, Th.D. - Důležité faktory duchovního života
doc. dr. Michal Altrichter SJ, Th.D. - Osobnosti křesťanské spirituality
prof. Pavel Ambros SJ, Th.D. - Spiritualita křesťanského Východu I.

Přihlásit se můžete elektronicky: Mgr. Edita Lukášová, e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Back