(Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje

Repro: Žurnál UP
Tuesday 5 January 2021, 7:00 – Text: (vim)

Čtenáři měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek se pravidelně mohou seznámit se zajímavými a mnohdy spletitými životními osudy seniorů z regionu. V posledním čísle roku 2020 to byly vzpomínky Josefa Veselého, který před lety studoval na Univerzitě Palackého bohemistiku a který má od dětství rád divadlo a hudbu. Seriál (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje vychází ve zpravodaji už dva roky a stojí za ním studenti Cyrilometodějské teologické fakulty UP pod vedením Zlatice Dorkové z katedry křesťanské sociální práce. Jednotlivé příběhy najdete v archivu zpravodaje zde.

Back