Na konferenci se mluvilo o zdravotním postižení a sociálních službách

Z konference.
Fotogalerie: Martin Višňa, Zlatica Dorková
Thursday 3 October 2019, 13:00 – Text: Martin Višňa

Poznatky ombudsmanky z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením, zhodnocení mezinárodního projektu ICLife nebo ukázky mezioborové spolupráce v poradenské činnosti. Nejen to přinesla odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Program zaujal na devadesát lidí, ať už sociálních pracovníků, osob s postižením, akademiků či studentů. „Na konferenci se potkali lidé, kteří mají něco společného se sociální prací a zdravotním postižením. Cílem bylo mimo jiné nabídnout pohled na tuto problematiku z několika stran, propojit akademické prostředí s praxí a poukázat na to, že bez vzájemné spolupráce napříč obory tato oblast nemůže dobře fungovat. Zároveň jsme také chtěli upozornit na příklady dobré praxe,“ uvedl garant konference Libor Novosád z katedry křesťanské sociální práce.

„Účastníci mimořádně hodnotili zejména vystoupení zástupkyň z Kanceláře veřejného ochránce práv, které hovořily o aktuální situaci v zařízeních sociálních služeb v České republice s důrazem na lidská práva. Zmínily například, že některé systémové podmínky znemožňují pracovníkům v sociálních službách vykonávat svoji práci tak, jak by bylo třeba, protože se například vždy nedostanou ke zdravotní dokumentaci klienta a nemohou tak adekvátně reagovat. A takových konkrétních poznatků a inspirativních podnětů zaznělo na konferenci více,“ doplnila vedoucí katedry Tatiana Matulayová.

Letošní, již čtvrtý ročník konference se více zaměřil také na problematiku mentálního postižení, kterou se na teologické fakultě v posledních třech letech zabývají v rámci projektu Inclusive Campus Life (zkráceně ICLIfe). Jeho výsledky a aktivity byly na konferenci prezentovány (více o projektu si můžete přečíst zde). Tématem bylo také umírání a prožívání smrti u osob s mentálním postižením, které bývá často tabuizováno. „Z vlastních zkušeností můžu říci, že mě překvapilo, jak lidé s mentálním postižením smrt blízkého člověka prožívají, že chápou, co se stalo a s čím se musí poprat. Setkal jsem se ale s postojem vedení ústavu, že není důvod pustit klienta na pohřeb, že z toho nebude nic mít. Podobnou zkušenost mám i v oblasti spirituality,“ dodal Libor Novosád.

Konferenci, jejíž zahájení zpestřilo vystoupení o snech Divadla My z centra sociálních služeb Klíč Olomouc, uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s InternetPoradnou.cz a Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. 

Back