Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Contact
Telephone:
585637133, 554286261
Workplace:
Katedra systematické teologie
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
Univerzitní 22
Room number:
3.05
Profession:
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  ČLÁNEK
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV, Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Czudek J. Homosexualita a registrované partnerství. přednáška pro Klub katolických lékařů a sdružení Hippokrates. 2006.
  Czudek J. Novou odvahu ke ctnosti. Vývoj zákona o registrovaném partnertví v Parlamentu ČR. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - olomoucká arcidiecéze. 2006.
  Czudek J. Zpovědní praxe z pohledu morální teologie. Aktuální problémy bioetiky.. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - biskupství ostravsko-opavské. 2006.
  Current courses
  Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
  Etika manželství a rodiny KST/EMR ZS 3
  Quest for Good in European Culture KST/QGEC ZS Se 2
  Sociální etika KST/SOCE LS 3