ThLic., Ing. František Mikeš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637132, 603526924
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.10
Pracovní zařazení:
ČLÁNEK
Mikeš F., Mikes GE. Phenomenon of Emergence from the Perspectives of Three Science-Religion Scholars Facilitating the Science-Religion Dialogue. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2016.
Mikeš F. Biskup Davídek a podruhé umlčené společenství Koinotés ? Výzva k dialogu. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mikeš F. New Phylum of Christianity described by P. Teilhard de Chardin – Adapted by F.M. Davídek in his Holistic Pastoral Praxis. In Plašienková Z. (Eds.) Inspiration by Teilhard de Chardin in Contemporary World. 2017.
Mikeš F. Chaos, Complexity and Emergence Mechanisms: Spiritual Evolution in Sri Aurobindo and Teilhard de Chardin. Paranjapee, M. (edit.) Science and Spirituality in Modern India. Proceedings of Conference, 5. - 7. 2. 2006, New Delhi, India. 2008.
Mikeš F. Teilhard, evoluce a globální výzvy - Optimismus navzdory zlu. Věda a náboženství 2005 - Teilhard, evoluce a globální spiritualita. 2008.
Mikeš F. Nové výhledy z oblasti vědy a jejich důležitost pro náboženství a spiritualitu. Bubík, T., Prázdný, S., Hoffmann, H. (eds.) Náboženství a věda. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Mikeš F., Mikes GE. Global Evolution of Religion and Spirituality Facilitated by Science. Augustine Pamplany (ed.): Mastery Meets Mystery – Intersecting Science, Philosophy, Religion and Culture. 2016.
Mikeš F. Chaos, Complexity and Emergence Mechanisms - Spiritual Evolution in Sri Aurobindo and Teilhard de Chardin. In Paranjape M. (Eds.) Science, Spirituality and The Modernization of India. 2008.
Mikeš F. Brief von František Mikeš an Kardinal Joseph Ratzinger (1997). Fiala, P., Hanuš, J. (2004). Die Verborgene Kirche ? Felix M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotés. 2005.
Mikeš F. Brief von František Mikeš an Kardinal Joseph Ratzinger (1999). Fiala, P., Hanuš, J. (2004). Die Verborgene Kirche ? Felix M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotés. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mikeš F. Evoluce nebo zázrak? Akademia film Olomouc 2008, 43. mezinárodní festival populárních, vědeckých a dokumentárních filmů. 2008.
Mikeš F. Úvod do dialogu vědy a náboženství. Přednáška pro Univerzitu třetího věku. 2007.
Mikeš F. Evoluce jako dar všem náboženstvím? Přednáška odbočky České křesťanské akademie Kroměříž. 2006.
Mikeš F. Spiritual and Religious Evolution via Chaos and Emergence Processes ? Czech Example under Communism and Freedom. Association of Science, Society and Religion (ASSR) and of Indian Institute of Science and Religion (IISR). 2006.
Mikeš F. Teilhard de Chardin (1881-1955) a jeho vliv na dialog vědy a náboženství. přednáška na Ostravském křesťanském institutu. 2005.
SBORNÍK - CELEK
Věda a náboženství 2005 - Teilhard, evoluce a globální spiritualita. In Mikeš F. (Eds.) Věda a náboženství - Teilhard, evoluce a globální spiritualita. 2008.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Mikeš F. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství. 2009.
Mikeš F. Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství (CENTRUM VAN). Virtuální centrum konvergence vědy a náboženství (CENTRUM VAN). 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Mikeš F. . 2005.
Mikeš F. . 2005.
Mikeš F. . 2005.
Mikeš F. . 2005.
Mikeš F. . 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.