PhDr. Martin Š. Filip, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637131, 585230764
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.10
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (11. 12. 2002 – )
ČLÁNEK
Filip M. Deitas impassionabilis: Boží netrpnost podle magisteria církve. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2012.
Filip M. Imago Repræsentativa Passionis Christi: St. Thomas Aquinas on the Essence of the Sacrifice of the Mass. Nova et Vetera. The English Edition of the International Theological Journal. 2009.
Filip M. Jaké jsou podmínky duchovního sv. přijímání? Katolický týdeník. 2009.
Filip M. Zákon Ducha. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2009.
Filip M. "Doba příhodná" a "den spásy". Farní zpravodaj: Komárov, Dvořisko, Komárovské Chaloupky, Nové Sedlice, Suché Lazce, Raduň, Vršovice. 2007.
Filip M. Jidášovy temné činy mohou být i výzvou. Katolický týdeník. 2007.
Filip M. Melchor Cano a jeho dílo De locis theologicis. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2007.
Filip M. Přítomnost Krista. RC Monitor. 2007.
Filip M. Špatným myšlenkám se nesmíme podvolit. Katolický týdeník. 2007.
Filip M. Bitva u Lepanta a růženec. RC Monitor. 2006.
Filip M. Přítomnost Krista. RC Monitor. 2006.
Filip M. ?Duše svaté mešní oběti? podle sv. Tomáše Akvinského. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
Filip M. Sezione ceca. Notiziario ? News Bulletin Societa Internazionale Tommaso d?Aquino. 2004.
Filip M. Víra ve filmu. Světlo : týdeník Matice cyrilometodějské. 2004.
Filip M. Redemptor humanae rationis [Vykupitel lidského rozumu]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2003.
Filip M. Odpuštění hříchů. Communio. 2001.
Filip M. Společenství svatých. Communio. 2001.
Filip M. Tajemství svatého Josefa. Amen. 2001.
Filip M. Věda a víra. Amen. 2001.
Filip M. Církev je římská. Amen. 2000.
Filip M. "Christus Passus" nella dottrina eucaristica di San Tommaso d'Aquino. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2000.
Filip M. Je církev hříšná? Amen. 2000.
Filip M. Kristus, život duše. Katolický týdeník. 2000.
Filip M. Maria, Matka církve. Amen. 2000.
Filip M. Spása a zdraví. Amen. 2000.
Filip M. Tajemství otce. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Filip MŠ. La unidad de la fe y la pluralidad de las teologías: la cuestión del pluralismo teológico. In Carlos A Casanova, Ph.D. ., Ignacio Serrano del Pozo, Ph.D. . (Eds.) Gratia non tollit naturam sed perficit eam. Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y gracia: Actas del Segundo Congreso Internacional de Filosofía Tomista. 2016.
Filip M. Nadpřirozený smysl pro víru a teologie. In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. 2008.
Filip M. "Significando causant". Účinnost svátostí podle sv. Tomáše Akvinského. MARINČÁK, Šimon (ed.): Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe. Súbor štúdií. 2008.
Filip M. Ježíš Kristus jako Vykupitel lidského rozumu podle encykliky Fides et ratio. Sapienciálny charakter antropológie Jana Pavla II. a európska integrácia. 2007.
Filip M. Užití analogie v teologii. Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Filip M. Redemptor humanae rationis. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Filip M. Redemptor humanae rationis. Atti del Congresso Internazionale su l´umanesimo cristiano nel III milennio: la prospettiva di Tommaso d´Aquino. 2005.
Filip M. ?L´âme du saint sacrifice de la Messe? secondo il Padre R. Garrigou-Lagrange OP. Doctor Angelicus. Annuarium Thomisticum Internationale. 2004.
Filip M., Černušák T. Master Nicolaus Biceps and the relations between the dominican Studium Generale of St. Clement in Prague and the Prague University. KŁOCZOWSKI, Jerzy - SPIEŹ, Jan Andrzej (red.). Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna. 2002.
KNIHA - CELEK
Machula T., FILIP M. Tomismus čtyřiadvaceti tezí. 2010.
Filip M. "Imago repræsentativa passionis Christi". L´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte formale secondo San Tommaso d´Aquino. "Imago repræsentativa passionis Christi". L´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte formale secondo San Tommaso d´Aquino. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Filip M. „Ľâme du saint sacrifice de la Messe“ podle Réginalda Garrigou-Lagrange OP. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
ABSTRAKT
Filip M. Čeští žáci sv. Tomáše Akvinského. Akta Společnosti Tomáše Akvinského. 2002.
Filip M. Homilie o zrození Syna. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2001.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Filip M. Oběť mše sv. podle sv. Tomáše Akvinského. Veřejná přednáška v rámci oslav svátku sv. Tomáše Akvinského. .
Filip M. Blah. Diana d´Andalò OP. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. De Deo trino. cyklus přednášek z dogmatické teologie pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného institučního studia. 2009.
Filip M. De Deo uno. cyklus přednášek z dogmatické teologie pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného institučního studia. 2009.
Filip M. Dějiny dominikánského řádu. cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2009.
Filip M. Dějiny spásy v listě Římanům. přednášky pro dominikánské terciáře v rámci jejich exercicií. 2009.
Filip M. Dokument Mezinárodní teologické komise "O některých aktuálních otázkách eschatologie". prezentace dokumentů Mezinárodní teologické komise a Kongregace pro nauku víry. 2009.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: blah. Markéta Ebnerová. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Eucharistická oběť podle sv. Tomáše Akvinského. Univerzita třetího věku V Brně - kurz Živá teologie: Spirituální rozměr člověka. 2009.
Filip M. Kněžství Pána Ježíše Krista. vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2009.
Filip M. Lurdská formule: "Já jsem Neposkvrněné početí". vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2009.
Filip M. Neposkvrněné srdce Panny Marie. duchovní obnova formou večeřadla. 2009.
Filip M. Osvobození od Zákona a zákon Ducha podle sv. Pavla. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Olomouc. 2009.
Filip M. Papež Pius XI. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Propedeutika vědeckého studia. cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2009.
Filip M. Sv. Dominik, kazatel milosti. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Sv. Dominik, kazatel milosti. IX. setkání české dominikánské provincie. 2009.
Filip M. Sv. František Coll OP. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Sv. Tomáš Akvinský, "Doctor Eucharisticus" a "Sanctus Eucharisticus". vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2009.
Filip M. Tajemství adventu. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Tajemství adventu. duchovní rekolekce pro dobrovolníky Charity farnosti Těšetice. 2009.
Filip M. Tajemství církve. cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. 2009.
Filip M. Tajemství Kristova kněžství. přednáška pro členy dominikánského kláštera v Olomouci v rámci jejich rekolekce. 2009.
Filip M. Tajemství Kristova kněžství. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Tajemství Kristova kněžství. duchovní obnova formou večeřadla. 2009.
Filip M. Tajemství Panny Marie. cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. 2009.
Filip M. Tajemství posledních věcí člověka a světa. cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. 2009.
Filip M. Tajemství sv. Josefa. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Traktát Teologické sumy o lásce. cyklus veřejných setkání nad Teologickou sumou sv. Tomáše Akvinského. 2009.
Filip M. Úvod do sv. Tomáše Akvinského. cyklus přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2009.
Filip M. Úvod do teologie. cyklus přednášek pro dominikánské mnišky v rámci jejich intelektuální formace. 2009.
Filip M. Valle de los Caídos. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2009.
Filip M. Zákon Ducha. veřejná přednáška v rámci poutě zasvěcených osob. 2009.
Filip M. Zákon Ducha. vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2009.
Filip M. Ztotožnění s Kristem-Hlavou. seminář pro kněze Identita kněze. 2009.
Filip M. Člověk jako obraz Boží podle sv. Tomáše Akvinského. Univerzita III. věku - projekt "Víra hledající porozumění". 2008.
Filip M. De Deo uno. Cyklus přednášek z dogmatické teologie pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného institučního studia. 2008.
Filip M. Dějiny dominikánského řádu. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2008.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: Jan Tauler. Pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2008.
Filip M. Duchovní život křesťana podle sv. Pavla. Duchovní přednášky pro dominikánské terciáře v rámci jejich exercicií. 2008.
Filip M. Eucharistická oběť podle sv. Tomáše Akvinského. Univerzita III. věku Masarykovy univerzity - kurz Živá teologie: Spirituální rozměr člověka. 2008.
Filip M. Hymnus sv. Tomáše Akvinského "Adoro te devote" a přítomnost Ježíše Krista. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2008.
Filip M. Hymnus sv. Tomáše Akvinského "Adoro te devote" a přítomnost Ježíše Krista. Duchovní přednáška pro členy dominikánského kláštera v Plzni v rámci jejich rekolekce. 2008.
Filip M. Ježíš Kristus v životě sv. Pavla. Duchovní přednáška v rámci veřejné rekolekce, duchovní obnova formou večeřadla. 2008.
Filip M. Jsme spaseni Kristovým zmrtvýchvstáním? Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2008.
Filip M. Lurdská formule: "Já jsem Neposkvrněné početí". pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2008.
Filip M. Lurdská formule: "Já jsem Neposkvrněné početí". Duchovní přednáška v rámci veřejné rekolekce. 2008.
Filip M. Melchor Cano a jeho dílo "De locis theologicis". Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2008.
Filip M. Modlitba obecně a ve Starém zákoně. Duchovní přednáška pro členy Rytířského řádu sv. Václava v rámci jejich rekolekce. 2008.
Filip M. Propedeutika vědeckého studia. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2008.
Filip M. Spirituální rozměr člověka. Úvodní přednáška v rámci Univerzity III. věku. 2008.
Filip M. Tajemství církve. Cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře v rámci jejich formace. 2008.
Filip M. Tajemství Ducha Svatého v dějinách spásy. Cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře v rámci jejich formace. 2008.
Filip M. Teologický pluralismus. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2008.
Filip M. Traktát Teologické sumy o lásce. Cyklus pravidelných veřejných setkání nad Teologickou sumou sv. Tomáše Akvinského. 2008.
Filip M. Úloha filozofie v teologii. Přednáška pro Univerzitu III. věku. Kurz "Živá teologie: Spirituální rozměr člověka". 2008.
Filip M. Úvod do sv. Tomáše Akvinského. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2008.
Filip M. Úvod do teologie. Cyklus přednášek pro dominikánské mnišky v rámci jejich intelektuální formace. 2008.
Filip M. Vánoční tajemství. Duchovní přednášky v rámci veřejné rekolekce., duchovní obnova formou večeřadla. 2008.
Filip M. Vánoční tajemství. pravidelné měsíční setkání Laického sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm. 2008.
Filip M. Zjevení Panny Marie v Lurdech. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2008.
Filip M. Život a dílo sv. Tomáše Akvinského. Univerzita III. věku - projekt "Víra hledající porozumění". 2008.
Filip M. Boží vlastnosti. Veřejná vzdělávací přednáška pro dominikány, Olomouc. 2007.
Filip M. Co je dosud platné z encykliky "Pascendi Dominici gregis"? Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2007.
Filip M. Ctnosti a dary Ducha svatého. Duchovní přednáška pro členy Rytířského řádu sv. Václava v rámci jejich rekolekce. 2007.
Filip M. De Deo uno. Cyklus přednášek z dogmatické teologie pro mnichy trapisty. 2007.
Filip M. Dějiny a současnost dominikánského kláštera v Olomouci. Přednáška pro animátory Hnutí III. věku. 2007.
Filip M. Dějiny a současnost dominikánského kláštera v Olomouci. Přednáška pro členy Vlastivědné společnosti. 2007.
Filip M. Dějiny dominikánského řádu. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2007.
Filip M. Dokument Kongregace pro nauku víry "Fatimské poselství". Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2007.
Filip M. Dokument Kongregace pro nauku víry "Fatimské poselství". Duchovní přednáška v rámci veřejné rekolekce. 2007.
Filip M. Dominikánský řád. Veřejná přednáška v rámci postní farní rekolekce. 2007.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: blah. Jakub de Voragine. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2007.
Filip M. Duch svatý, Duch Ježíše Krista. Duchovní přednášky pro dominikánské terciáře v rámci jejich exercicií. 2007.
Filip M. Encyklika "Fides et ratio". Univerzita III. věku - projekt "Víra hledající porozumění". 2007.
Filip M. Ježíšova přítomnost. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2007.
Filip M. Modlitba růžence. Veřejná přednáška v rámci farní rekolekce. 2007.
Filip M. Modlitba růžence. Duchovní přednáška pro členy Rytířského řádu sv. Václava v rámci jejich rekolekce. 2007.
Filip M. Modlitba Zdrávas Maria a modlitba růžence. Duchovní přednáška pro členy pěveckého sboru v rámci postní farní rekolekce. 2007.
Filip M. Nadpřirozený smysl pro víru a asumpcionistické hnutí. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2007.
Filip M. Nauka sv. Tomáše Akvinského o svátostech obecně. Univerzita III. věku - projekt "Víra hledající porozumění". 2007.
Filip M. Panna Maria a tajemství Ježíšova dětství a skrytého života. Duchovní přednáška v rámci veřejné rekolekce. 2007.
Filip M. Pouť do Fatimy a po stopách sv. Dominika. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2007.
Filip M. Propedeutika vědeckého studia. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2007.
Filip M. Spirituální rozměr člověka. Úvodní přednáška v rámci Univerzity III. věku. 2007.
Filip M. Sv. Tomáš Akvinský a Neposkvrněné početí Panny Marie. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2007.
Filip M. Svátek Božího těla. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2007.
Filip M. Svatost Církve a hříšnost jejích členů. Duchovní přednáška pro členy dominikánského kláštera v Olomouci v rámci jejich rekolekce. 2007.
Filip M. Tajemství Boha Stvořitele. Cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera. 2007.
Filip M. Tajemství Boha v jedinosti jeho přirozenosti. Cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera. 2007.
Filip M. Tajemství Boha v trojitosti jeho osob. Cyklus přednášek o Katechismu katolické církve pro novice trapistického kláštera. 2007.
Filip M. Tajemství vtělení. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2007.
Filip M. Traktát Teologické sumy o naději. Cyklus pravidelných veřejných setkání. 2007.
Filip M. Úvod do sv. Tomáše Akvinského. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2007.
Filip M. Význam fatimského zjevení Panny Marie. Veřejná přednáška v rámci farní rekolekce. 2007.
Filip M. Bitva u Lepanta a modlitba růžence. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Boží vlastnosti. Přednáška v rámci cyklu pravidelných veřejných přednášek kláštera dominikánů Olomouc. 2006.
Filip M. Boží vlastnosti. Cyklus přednášek pro Univerzitu III. věku v rámci projektu ?Víra hledající porozumění?. Pořadatel: UP Olomouc ? Univerzita III. věku. 2006.
Filip M. Čeští žáci sv. Tomáše. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2006.
Filip M. De Deo uno. Cyklus přednášek z dogmatické teologie pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného institučního studia. 2006.
Filip M. Dějiny dominikánského řádu. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2006.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: ctih. Humbert z Romans. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: sv. Albert Veliký. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: sv. Tomáš Akvinský I. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: sv. Tomáš Akvinský II. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Katechismus katolické církve. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2006.
Filip M. Kristus ve svých tajemstvích. Duchovní přednášky v rámci exercicií pro sestry dominikánky. 2006.
Filip M. Kristus ve svých tajemstvích. Duchovní přednášky v rámci rekolekce pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Podstata oběti mše sv. podle sv. Tomáše Akvinského. Přednáška pro Univerzitu III. věku v rámci projektu ?Víra hledající porozumění". 2006.
Filip M. Propedeutika vědeckého studia. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2006.
Filip M. Seslání Ducha svatého. Duchovní přednáška v rámci veřejné rekolekce. 2006.
Filip M. Spirituální rozměr člověka. Úvodní přednáška v rámci Univerzity III. věku. 2006.
Filip M. Svátostiny. Dogmatická přednáška v rámci základního kursu církevního práva. 2006.
Filip M. Tajemství adventu. Veřejná přednáška pro dominikánské terciáře. 2006.
Filip M. Tajemství Boha v jedinosti jeho přirozenosti. Cyklus přednášek pro novice trapistického kláštera. 2006.
Filip M. Tajemství svatého Josefa. Vzdělávací přednáška pro sestry dominikánky. 2006.
Filip M. Tajemství svatého Josefa. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2006.
Filip M. Tajemství zjevení Páně. Akce: Duchovní obnova formou večeřadla. 2006.
Filip M. Traktát Teologické sumy o naději. Cyklus pravidelných veřejných setkání. 2006.
Filip M. Úvod do sv. Tomáše Akvinského. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2006.
Filip M. ?Adoro Te devote?. Eucharistický hymnus sv. Tomáše Akvinského. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2005.
Filip M. ?Adoro Te devote?. Eucharistický hymnus sv. Tomáše Akvinského. Přednáška pro sestry dominikánky Kongregace sv. Zdislavy. 2005.
Filip M. De Deo uno. Cyklus přednášek pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného institučního studia. 2005.
Filip M. Dějiny dominikánského řádu. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2005.
Filip M. Dějiny modlitby růžence. Přednáška pro členy dominikánského laického sdružení (terciáře). 2005.
Filip M. Dominikánští duchovní učitelé: blah. Jordán Saský. Přednáška pro členy dominikánského laického sdružení (terciáře). 2005.
Filip M. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2005.
Filip M. Eucharistie podle magisteria Církve, zvláště Jana Pavla II. Přednáška pro kněze a bohoslovce v rámci roku Eucharistie. 2005.
Filip M. Film ?Umučení Krista?. Veřejná přednáška na uvedení promítání tohoto filmu. 2005.
Filip M. Kdo je Pán Ježíš Kristus? Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2005.
Filip M. Mane nobiscum Domine?. Apoštolský list Jana Pavla II. Duchovní přednášky v rámci rekolekce. 2005.
Filip M. ?Milostiplná? Přednáška pro členy dominikánského laického sdružení (terciáře). 2005.
Filip M. Modlitba posvátného růžence. Duchovní přednášky v rámci rekolekce pro sestry františkánky. 2005.
Filip M. Nejsvětější Eucharistie. Duchovní přednášky v rámci farní rekolekce. 2005.
Filip M. Oběť mše sv. podle sv. Tomáše Akvinského. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2005.
Filip M. Oběť mše svaté. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2005.
Filip M. Propedeutika vědeckého studia. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2005.
Filip M. Redemptor humanae rationis. Vzdělávací přednáška pro mnichy trapisty. 2005.
Filip M. Společenství svatých. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2005.
Filip M. Sv. Tomáš Akvinský, učitel duchovního života. Duchovní přednášky v rámci exercicií pro novice a studenty České dominikánské provincie. 2005.
Filip M. Svátostiny. Dogmatická přednáška v rámci základního kursu církevního práva. 2005.
Filip M. Úvod do studia sv. Tomáše Akvinského. Cyklus pravidelných veřejných přednášek, pořádaných dominikánským klášterem. 2005.
Filip M. Úvod do sv. Tomáše Akvinského. Cyklus pravidelných přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2005.
Filip M. Úvod do teologie. Kurs pravidelných přednášek pro Univerzitu III. věku v rámci projektu ?Víra hledající porozumění?. 2005.
Filip M. Úvod do teologie. Cyklus přednášek pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného institučního studia. 2005.
Filip M. Blahoslavení chudí v duchu. přednášky pro dominikány olomouckého konventu v rámci rekolekce. 2004.
Filip M. Dějiny dominikánského řádu. cyklus přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2004.
Filip M. Encyklika ?Fides et ratio? Přednášky pro členy dominikánského laického sdružení (terciáře) v Olomouci. 2004.
Filip M. Eucharistie podle sv. Tomáše Akvinského. přednáška pro kněze a bohoslovce v rámci roku Eucharistie. 2004.
Filip M. Film ?Umučení Krista? přednáška v rámci rekolekce. 2004.
Filip M. Křesťanský pohled na Boha. Přednáška pro Univerzitu III. věku. 2004.
Filip M. Neposkvrněné početí Panny Marie. přednáška v rámci rekolekce. 2004.
Filip M. Oběť mše sv. podle sv. Tomáše Akvinského. přednáška pro členy české dominikánské rodiny v rámci programu stálého studia. 2004.
Filip M. Právní nauka sv. Tomáše Akvinského. přednáška pro studenty Právnické fakulty MU Brno. 2004.
Filip M. Propedeutika vědeckého studia. cyklus přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2004.
Filip M. Redemptor humanae rationis. přednáška v rámci oslav svátku sv. Tomáše Akvinského. 2004.
Filip M. Úvod do studia sv. Tomáše Akvinského. Cyklus veřejných přednášek, pořádaných dominikánským klášterem v Olomouci. 2004.
Filip M. Úvod do sv. Tomáše Akvinského. cyklus přednášek pro novice České dominikánské provincie. 2004.
Filip M. Úvod do teologie. Cyklus přednášek pro mnichy trapisty v rámci jejich řádného studia. 2004.
Filip M. Duchovní četba. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2002.
Filip M. Fides et ratio. Ke vztahu mezi vědou a vírou. Veřejná přednáška pro místní pobočku Moravsko-slezské křesťanské akademie. 2002.
Filip M. Kněz, muž Boží, Kristův a Církve. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2002.
Filip M. "Kontemplativní uprostřed světa". Sv. Josemaría Escrivá de Balaguer. Přednáška pro sestry dominikánky Kongregace sv. Zdislavy. 2002.
Filip M. "Rosarium Virginis Mariae". Apoštolský list Jana Pavla II. Duchovní přednášky pro členy dominikánského laického sdružení (terciářů) v Trávníku. 2002.
Filip M. Sv. Josef. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2002.
Filip M. Svatost Církve. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2002.
Filip M. Vykupitel lidského rozumu [o encyklice Fides et ratio]. Veřejná přednáška pro místní pobočku Moravsko-slezské křesťanské akademie. 2002.
Filip M. Poznání Boha. Přednáška pro členy dominikánského laického sdružení (terciáře) v Olomouci. 2001.
Filip M. Rozjímavá modlitba. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2001.
Filip M. Vánoční tajemství. Duchovní přednáška v rámci rekolekce. 2001.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Filip M., Pospíšil CV., Krumpolc E., Mičo M., Chvátal M. Cyrilometodějská fakulta prezentuje důležité dokumenty. Prezentace tří dokumentů Mezinárodní teologické komise. 2009.
Filip M., Chvátal M. Jaký bude náš život po smrti před vzkříšením těla? Rozhovor redaktora Marka Chvátala se M. Š. Filipem o dokumentu Mezinárodní teologické komise O některých aktuálních otázkách eschatologie. 2009.
Filip M. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2008.
Filip M. Myšlenka na den. Myšlenka na den. 2008.
Filip M. Myšlenka na den. Myšlenka na den. 2008.
Filip M., Rózsová K. Desáté přikázání desatera. Katechismus katolické církve. 2007.
Filip M., Rózsová K. Hřích. Katechismus katolické církve. 2007.
Filip M., Rózsová K. Milost a ospravedlnění. Katechismus katolické církve. 2007.
Filip M., Mohelník BT., Drštka Z. Papežský list "Summorum Pontificum". Všimli jsme si. 2007.
Filip M., Rózsová K. Svátostniny. Katechismus katolické církve. 2007.
Filip M. Eucharistie - 2. část. Název seriálu: Katechismus katolické církve (52. díl). 2006.
Filip M. Ohlédnutí. Název seriálu: Katechismus katolické církve (17. díl). 2006.
Filip M. Otčenáš - 2. část. Název seriálu: Katechismus katolické církve (21. díl). 2006.
Filip M. Společenství svatých. Název seriálu: Katechismus katolické církve (39. díl). 2006.
Filip M. Svátosti. Název seriálu: Katechismus katolické církve (45. díl). 2006.
Filip M. Věřím v Ducha svatého ? 1. část. Název seriálu: Katechismus katolické církve (32. díl). 2006.
Filip M. Věřím v Ducha svatého ? 2. část. Název seriálu: Katechismus katolické církve (33. díl). 2006.
Filip M. Věřím v život věčný. Název seriálu: Katechismus katolické církve (42. díl). 2006.
Filip M. Vstal z mrtvých. Název seriálu: Katechismus katolické církve (30. díl). 2006.
Filip M. Advent. cyklus: Katechismus katolické církve. 2005.
Filip M. Andělé strážní. cyklus: Katechismus katolické církve. 2005.
Filip M. Bůh přichází vstříc člověku. cyklus: Katechismus katolické církve. 2005.
Filip M. Co je půst a postní doba. cyklus: Dotýkání světla. 2005.
Filip M. Společenství svatých. cyklus: Katechismus katolické církve. 2005.
RECENZE
Filip M. Berger D. Thomas von Aquin und die Liturgie. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
Filip M. Maritain J., Láska a přátelství. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
Filip M. Špidlík T., Eucharistie ? lék nesmrtelnosti. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Filip M. Tomáš a tomismy. 2008.
Filip M. Impassibilitas Dei. 2006.
Filip M. Magisterium. 2006.
Filip M. Teologie jako věda. 2005.
PŘEKLAD
Oración del Acuérdate. In Filip M. (Eds.) OPusculum. 2009.
Oración del Acuérdate. In Filip M. (Eds.) Světlo : týdeník Matice cyrilometodějské. 2009.
Pío XII y el dogma de la Asunción de María. In Filip M. (Eds.) Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2008.
Melchor Cano: De locis theologicis. In Filip M. (Eds.) Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2007.
Sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae I, q. 1, a. 8, ad 2. In Filip M. (Eds.) Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2007.
IRMA LÚCIA DE JESUS E DO CORAÇÃO IMACULADO, Apelos da Mensagem de Fátima. In Filip M. (Eds.) Světlo : týdeník Matice cyrilometodějské. 2006.
Akvinský T., Adoro Te devote. In Filip M. (Eds.) Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
Johnson J. T., Just War, As It Was and Is. In Filip M., Filip M. (Eds.) Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
Johnson J. T., Just War, As It Was and Is. In Filip M., Filip M. (Eds.) Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
Santos L., Apelos da Mensagem de Fátima. In Filip M. (Eds.) Světlo : týdeník Matice cyrilometodějské. 2005.
Filip M. Hernández, Ramón. Mezinárodní a amerikanistická nauka Francisca de Vitoria OP. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.