Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2015/16 

HARMONOGRAM akademického roku 2016/17

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2016/2017


Oznámení o náhradním doručení

Akreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa na Katedře křesťanské výchovy:

Pracovní zařazení: odborný asistent v oboru pedagogika

Úvazek: 1,0

Pracoviště: Katedra křesťanské výchovy

Kvalifikační předpoklady:         

 • dokončené doktorské studium v oboru pedagogika nebo humanitní vědy
 • příprava habilitačního řízení v oboru pedagogika
 • publikace v oboru pedagogika (tuzemské i zahraniční)
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
 • VŠ pedagogická praxe v oboru (min. 10 let)
 • identifikace s křesťanským profilem pedagogické a výchovné práce

Datum předpokládaného nástupu: 1. 9. 2016

Datum a místo odevzdání přihláškydo 31. 5. 2016

na adresu:   Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

 Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • notářsky ověřené doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru
 • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru
 • doporučení

Akademický senát a Vědecká rada CMTF

 


Stránka aktualizována: 25. 05. 2016, Jitka Ambrozová