Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska
Studijní záležitosti

ZÁPIS předmětů letního semestru akad. roku 2014/15 do Informačního systému STAG - 20.1. - 23.2.2015

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15  - platnost od 20. 1. 2015

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2015/2016


Oznámení o náhradním doručeníAkreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát a Vědecká rada CMTF

Výsledky voleb do AS CMTF na funkční období 2015 - 2018

AS CMTF UP na svém 14. (řádném) zasedání dne 11. června 2014 vyhlásil volby pro funkční období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018 ve dnech 27. - 29. 2014. K zajištění voleb ustanovil AS CMTF UP volební komisi ve složení: Ing. Jiří Janalík (předseda), Jan Berka a Bc. Kateřina Písková. Na svém 15. (řádném) zasedání dne 24. září 2014 pak tuto komisi rozšířil o tyto členy: Ondřej Talaš a Marek Dolák. Návrhy na kandidáty do AS CMTF byly podány do 10. listopadu 2014 do 12 hodin, kandidátní listina byla zveřejněna na úřední desce CMTF UP k 11. listopadu 2014. Navrženo bylo celkem 19 kandidátů pro komoru akademických pracovníků a 13 kandidátů pro studentskou komoru AS CMTF UP.

Voleb se zúčastnilo 196 z 1230 členů akademické obce CMTF UP, všechny odevzdané volební lístky byly platné. Volební účast byla 15,94 %. Pro uvedené funkční období byl zvolen AS CMTF UP v tomto složení :

 komora akademických pracovníků

Jméno

Počet hlasů

 

1

Mgr. Jaroslav Franc Th.D.

105

zvolen

2

PhDr. Jiří Pospíšil Ph.D.

91

zvolen

3

RNDr. Ivana Vlková Th.D.

91

zvolena

4

PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.

87

zvolena

5

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová PhD.

86

zvolena

6

Mgr. Petra Sobková

80

zvolena

7

Mgr. Pavel Černuška Ph.D.

78

zvolen

8

Mgr. Vít Hlinka, Th.D.

77

zvolen

9

doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

76

náhradník

10

doc. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D.

64

náhradník

11

Doc. lic. Damián Němec dr

52

náhradník

12

ThLic. Michal Umlauf

46

náhradník

13

Mgr. Stanislav Pacner Th.D.

45

náhradník

14

Mgr. Walerian Bugel, dr

44

náhradník

15

Mgr. Dominik Opatrný, Th. D.

44

náhradník

16

PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

40

náhradnice

17

PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.

38

náhradnice

18

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

35

náhradník

19

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.

32

náhradník

studentská komora

 

Jméno

Počet hlasů

 

1

Karolína Čečilová

60

zvolena

2

Filip Mana

59

zvolen

3

Šárka Vopařilová

54

zvolena

4

Roman Fajmon

50

zvolen

5

Bc. Pavlína Kosinová

49

náhradnice

6

Monika Žáková

49

náhradnice

7

Lukáš Dořičák

48

náhradník

8

Michal Krenželok

43

náhradník

9

Martin Mokrý

43

náhradník

10

Štěpán Trčka

43

náhradník

11

Jan Grznár

39

náhradník

12

Jakub Lasák

29

náhradník

13

Milan Maštera

21

náhradník

 

 


Stránka aktualizována: 28. 01. 2015, Jana Zajacová