Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska
Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15  - platnost od 21. 5. 2014

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2015/2016


Oznámení o náhradním doručení

Lenka Drugačová, osobní číslo C13452, doporučená zásilka (Oznámení zahájení úkonů spojených s ukončením studia ze dne 22. 9. 2014, č.j. UPOL-142990/6940-2014) byla uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, dne 19. 11. 2014. Oznámení vyvěšeno dne 19. 11. 2014, oznámení bude sňato 28. 11. 2014.

Martina Oharková, osobní číslo C13421, doporučená zásilka do vlastních rukou, č.j. UPOL-160754/6940-2014, uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 25.11.2014, oznámení bude sňato dne 10.12.2014.


Akreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát a Vědecká rada CMTF

Vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období 2015 - 2018

Na základě usnesení z 11. 6. 2014 vyhlašuje AS CMTF volby do nového Akademického senátu CMTF. 

Volby se konají na CMTF, Univerzitní 22 v rotundě:

  • ve čtvrtek 27. 11. 2014  -  9.00 – 13.00 hod.
  • v pátek 28. 11. 2014      -  9.00 – 13.00 hod.
  • v sobotu 29. 11. 2014    -  8.30 – 13.00 hod.

Volí se 12 členů, 8 členů z řad akademických pracovníků  a 4 z řad studentů (zakroužkováním čísla před jménem kandidáta): 

  • maximálně 8 kandidátů z komory akademiuckých pracovníků
  • maximálně 4 kandidáti ze studentské komory

Seznam kandidátů – komora akademických pracovníků

jméno

rok nar.

pracoviště CMTF UP

1

Mgr. Walerian Bugel, dr

1968

Katedra liturgické teologie

2

doc. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D.

1971

Katedra filozofie a patrologie

3

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

1974

Katedra biblických věd

4

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.

1980

Katedra křesťanské výchovy

5

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

1976

Katedra pastorální a spirituální teologie

6

Mgr. Vít Hlinka, Th.D.

1979

Katedra církevních dějin a dějin křesť. umění

7

PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

1981

Katedra církevních dějin a dějin křesť. umění

8

PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.

1962

Katedra křesťanské sociální práce

9

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

1967

Katedra biblických věd

10

Doc. Damián Němec, dr

1960

Katedra církevního práva

11

Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

1980

Katedra systematické teologie

12

Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

1969

Katedra biblických věd

13

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.

1971

Katedra církevních dějin a dějin křesť. umění

14

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

1978

Katedra křesťanské výchovy

15

PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.

1974

Katedra křesťanské výchovy

16

doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

1950

Katedra křesťanské výchovy

17

Mgr. Petra Sobková

1980

Katedra křesťanské výchovy

18

ThLic. Michal Umlauf

1978

Katedra pastorální a spirituální teologie

19

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

1964

Katedra biblických věd

Seznam kandidátů – studentská komora

 

jméno

rok nar.

ročník studia

studijní obor

1

Karolína Čečilová

1991

2

Sociální pedagogika

2

Lukáš Dořičák

1993

2

Katolická teologie

3

Roman Fajmon

1992

2

Sociální pedagogika

4

Jan Grznár

1993

1

Katolická teologie

5

Bc. Pavlína Kosinová

1987

1

Charitativní a sociální práce

6

Michal Krenželok

1993

1

Katolická teologie

7

Jakub Lasák

1994

1

Katolická teologie

8

Filip Mana

1992

2

Katolická teologie

9

Milan Maštera

1993

1

Katolická teologie

10

Martin Mokrý

1992

1

Katolická teologie

11

Štěpán Trčka

1993

2

Katolická teologie

12

Šárka Vopařilová

1993

3

Sociální pedagogika

13

Monika Žáková

1993

2

Sociální pedagogika

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., předseda AS CMTF UP

 


Stránka aktualizována: 25. 11. 2014, Jana Zajacová