Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2016/17

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2016/2017


Oznámení o náhradním doručení


Akreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení


Akademický senát a Vědecká rada CMTF

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu CMTF

Na základě usnesení z 22. září 2016 (z hlasování AS CMTF per rollam) vyhlašuje AS CMTF

doplňovací volby do studentské komory AS CMTF na dny 10. a 11. října 2016 od 9.00 do 14.00 hod. v budově CMTF, Univerzitní 22, v rotundě ve 2. podlaží.

Volí se JEDEN člen AS CMTF z řad studentů.

Členové akademické obce mohou navrhovat kandidáty do AS CMTF z řad studentů - členů akademické obce CMTF do 30. 9. 2016 do 11.00 hod.

Písemné návrhy doručí předsedkyni volební komise Mgr. Marcele Fojtíkové Roubalové, Ph.D., současně s písemným prohlášením kandidátů, že s kandidaturou souhlasí.

Kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději do 3. 10. 2016 na úřední desce CMTF UP.

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

 

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., předseda AS CMTF

 

Výsledek hlasování AS CMTF per rollam  pro  doplňovací volby do Akademického senátu CMTF - Z D E

 

Doplňovací volby do Akademického senátu UP 

Akademický senát UP schválil v souladu s čl. 13, odst. 6 a čl. 9 VaJŘ AS UP usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do AS UP na jednoho člena z řad studentů za CMTF na funkční období 2014–2017 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám.

AS CMTF stanovil konání voleb usnesením z hlasování per rollam takto:

10. a 11. října 2016 od 9.00 do 14.00 hod. v budově CMTF, Univerzitní 22, v rotundě v 2. podlaží

Členové akademické obce mohou navrhovat kandidáty do Akademického senátu UP z řad studentů - členů akademické obce CMTF do 30. 9. 2016 do 11.00 hod.

Volí se jeden člen AS UP z řad studentů CMTF.

Písemné návrhy doručí předsedkyni dílčí volební komise Mgr. Marcele Fojtíkové Roubalové. PhD., která zajistí písemný souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou na senátora.

Kandidátní listina bude zveřejněna do 3. 10. 2016 na úřední desce CMTF UP.

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

 

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., předseda AS CMTF UP

Výsledek hlasování AS CMTF per rollam  pro  doplňovací volby do Akademického senátu UP - Z D E

_______________________________________________________________________

Akademický senát CMTF UP (jeho složení a usnesení, pozvánka na zasedání)

Vědecká rada CMTF UP (její složení a usnesení, pozvánka na zasedání)


Stránka aktualizována: 26. 09. 2016, Jitka Ambrozová