Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2015/16 

HARMONOGRAM akademického roku 2016/17

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2016/2017


Oznámení o náhradním doručení

Prosper ILOHARACHI, doporučená zásilka do vlastních rukou, č.j. UPOL-1099466/O/6940-2016, uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 27.7.2016, oznámení bude sňato dne 12.8.2016.

Akreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení


Akademický senát a Vědecká rada CMTF

Akademický senát CMTF UP (jeho složení a usnesení, pozvánka na zasedání)

Vědecká rada CMTF UP (její složení a usnesení, pozvánka na zasedání)


Stránka aktualizována: 11. 08. 2016, Jitka Ambrozová