Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2016/17

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2016/2017


Oznámení o náhradním doručeníAkreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

Děkan CMTF UP vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa odborného asistenta v oboru filosofie se zaměřením na politickou filosofii

 Úvazek: 0,5

 Pracoviště: Katedra filozofie a patrologie

 Kvalifikační předpoklady:         

 • dokončené doktorské studium filosofie nebo teologie s prací zaměřenou na politickou filosofii, ideálně v oblasti tzv. druhé scholastiky
 • publikace v oboru politické filosofie, ideálně druhé scholastiky
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
 • VŠ pedagogická praxe v oboru (min. 3 roky)
 • již existující spolupráce s katedrou výhodou

 Datum předpokládaného nástupu: 1. 12. 2016

 Datum a místo odevzdání přihláškydo 25. 11. 2016

        na adresu: Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

 Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • notářsky ověřené doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru
 • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru
 • doporučení

********************************************************************

 Děkan CMTF UP vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍna obsazení místa odborného asistenta v oboru psychologie se zaměřením na obecnou a pedagogickou psychologii

 Úvazek: 1,0

 Pracoviště: Katedra křesťanské výchovy

 Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu jednooborové psychologie
 • ukončené PhD studium v oboru psychologie (nebo krátce před ukončením),
 • zkušenost s výukou na VŠ a vedením absolventských prací,
 • publikační činnost v oboru (i zahraniční),
 • zkušenost s prací na mezinárodních výzkumných projektech,
 • zkušenost se psaním grantových žádostí,
 • dobrá znalost anglického jazyka,
 • dobré komunikační dovednosti,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
 • již existující spolupráce s katedrou výhodou

 Datum předpokládaného nástupu: 1. 1. 2017

 Datum a místo odevzdání přihláškydo 10. 12. 2016

         na adresu: Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

 Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
 • strukturovaný životopis
 • notářsky ověřené doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru
 • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru
 • doporučení

Akademický senát a Vědecká rada CMTF


Akademický senát CMTF UP (jeho složení a usnesení, pozvánka na zasedání)

Vědecká rada CMTF UP (její složení a usnesení, pozvánka na zasedání)


Stránka aktualizována: 21. 11. 2016, Jitka Ambrozová