Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska

 
 

Shromáždění akademické obce CMTF UP

Podle §2, odst. 3) Statutu CMTF UP v Olomouci svolávám shromáždění akademické obce CMTF UP, které se uskuteční

ve středu 8. 4. 2015 ve 14.00 hod. v učebně č. U11

Program:

  1. Vystoupení vedení CMTF UP – informace o nejvýznamnějších událostech za uplynulý rok
  2. Diskuse, různé

 

Všechny srdečně zve 

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. , předseda AS CMTF  

  

 

 

DĚKANSKÉ VOLNO

Děkan CMTF UP  členům akademické obce a všem zaměstnancům CMTF UP uděluje PRACOVNÍ VOLNO na pátek 3. 4. 2015 (Velký pátek) - text vyhlášení Z D E

______________________________________________________________________________________________

Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15  - platnost od 20. 1. 2015

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2015/2016


Oznámení o náhradním doručeníAkreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát a Vědecká rada CMTF

 


Stránka aktualizována: 27. 03. 2015, Jitka Ambrozová