Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2016/17

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2016/2017


Oznámení o náhradním doručeníAkreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP - Z D E

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

Děkan CMTF UP v Olomouci vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa odborného asistenta v oboru filosofie se zaměřením na raně novověkou filosofii, epistemologii a logiku

Úvazek: 0,5

Pracoviště: Katedra filozofie a patrologie

Kvalifikační předpoklady:         

  • dokončené doktorské studium filosofie nebo teologie s prací zaměřenou na raně novověkou filosofii, epistemologii a logiku
  • publikace v oboru výhodou
  • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
  • již existující spolupráce s katedrou výhodou

 Datum předpokládaného nástupu: 1. 3. 2017

 Datum a místo odevzdání přihlášky:  do 10. 2. 2017

 na obálku napsat:   Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

 Požadované doklady:

  • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
  • strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání
  • doklad o praxi v oboru
  • seznam publikační a vědecké činnosti v oboru

Akademický senát a Vědecká rada CMTF


Akademický senát CMTF UP (jeho složení a usnesení, pozvánka na zasedání)

Vědecká rada CMTF UP (její složení a usnesení, pozvánka na zasedání)


Stránka aktualizována: 05. 01. 2017, Jitka Ambrozová