Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Úřední deska

  


Studijní záležitosti

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15  - platnost od 20. 1. 2015

HARMONOGRAM akademického roku 2015/16  - platnost od 10. 4. 2015

____________________________________________________________________

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

____________________________________________________________________

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2015/2016


Oznámení o náhradním doručeníAkreditované studijní obory na CMTF UP


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájené habilitační řízení na CMTF UP

Zahájené řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP


Výběrová řízení a oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát a Vědecká rada CMTF

 


Stránka aktualizována: 16. 04. 2015, Jitka Ambrozová