Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Vítejte na stránkách Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP

Katedra křesťanské sociální práce vznikla v roce 2005, jejím zástupcem je ThLic. Jakub Doležel, Th.D. Katedra zajišťuje dva bakalářské obory a jeden obor magisterský.

Bakalářské obory jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci www.caritas-vos.cz 

  1. Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě
  2. Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě, obor ve střední Evropě ojedinělý 

Magisterské obory zajišťuje katedra samostatně (bez spolupráce s CARITAS-VOŠs).

1. Charitativní a sociální práce - prez. studium - se nabízí ve třech volitelných specializacích:

- Mezinárodní humanitární a komunitní sociálni práce

- Řízení v sociálních službách

- Sociální práce s rodinami

2. Charitativní a sociální práce - komb. studium-specializace Řízení v soc. službách

Humanitární specializace je garantována Oddělením humanitárních studií (vedoucí Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.), ostatní dvě specializace garantuje Oddělení sociální práce (vedoucí ThLic. Jakub Doležel, Th.D.)

Studium ve stávajících oborech je otevřeno zájemcům o kvalitní a náročnou profesní přípravu, v níž se vyváženě snoubí prvky vědecké reflexe, praktického výcviku a posilování kulturně náboženské citlivosti.

Katedra je členem HumanitarianNet, Thematic Network on Humanitarian Development Studies a International Humanitarian Studies Association, IHSA. CARITAS – VOŠs, partner pro zajištění bakalářských oborů, je stejně jako katedra řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

 

Kontakt KKS:

Katedra křesťanské sociální práce
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
tel: (00420) 585 637 196 (sekretariát)
fax: (00420) 585 637 005

Sekretářka
Mgr. Jana Koulová
e-mail: jana.koulova@upol.cz

Úřední hodiny: po-pá 9:00-10:00 hod.; 13:00-14:00 hod.
třída Svobody 8, 2. patro
marcela.sotolova@upol.cz

 

 

 

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 30. 11. 2016, Marcela Šotolová