Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Historie katedry

Hned při obnovení fakulty v roce 1990 byla také obnovena katedra biblických věd a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. Ladislav Tichý. Od roku 1991 do roku 1995 byl vedoucím katedry Dr. Petr Chalupa. Od roku 1995 je jejím vedoucím prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Odborné zaměření katedry

Katedra biblických věd je zaměřena na studium Bible, tj. na Starý a Nový zákon, včetně všech otázek, které s tímto studiem souvisejí. Jedná se nejen o studium biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) a dalších nebytných či významných jazyků pro předávání biblického textu, jako je latina nebo i koptština, ale také příbuzné literatury, jako jsou apokryfní evangelia, a v neposlední řadě je to i studium starých a moderních překladů Bible.
Od roku 2012 se katedra podílí na projektu Historie a interpretace Bible (projekt GAČR č. P401/12/G168).

Členové katedry

Vedoucí katedry: prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Úřední hodiny
tel.: 58 563 7120
e-mail: Ladislav.Tichy@upol.cz

Sekretářka: Radmila Bartoňová
Úřední hodiny: pondělí od 13:30 do 14:30 a pátek od 10:00 do 11:00
tel.: 58 563 7115
e-mail: Radmila.Bartonova@upol.cz

Profesor

prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7120
e-mail: Ladislav.Tichy@upol.cz

Docenti

doc. Petr Chalupa, Th.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7123
e-mail: Petr.Chalupa@upol.cz

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7122
e-mail: Petr.Marecek@upol.cz

Odborní asistenti

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7123
e-mail: Pavel.Cernuska@upol.cz

Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7201
e-mail: Veronika.Cernuskova@upol.cz

ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7128
e-mail: Stanislav.Pacner@upol.cz

Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
Konzultační hodiny

tel.: 58 563 7203
e-mail: Jana.Platova@upol.cz

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.
Konzultační hodiny
tel.: 58 563 7001
e-mail: Ivana.Vlkova@upol.cz

Nahoru

Za aktualizaci stránek zodpovídá Pavel Černuška.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 15. 11. 2016, Pavel Černuška