Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.

Vzdělání

2007 – 2013 Katedra politologie a evropských studií (KPES) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, ČR, kombinované doktorské studium, téma: Poland’s Policy Towards Economic Immigration after EU Accession (práce obhájená v VI. 2013).

2004 – 2007 Katedra politologie a evropských studií (KPES) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, ČR, interní doktorské studium.

2002 – 2004 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Katedra slovanské filologie: Mgr. studium bohemistiky, lingvistika.

2000 - 2002 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Katedra slovanské filologie: Bc. studium bohemistiky, lingvistika.

1998 - 2003 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Fakulta společenských věd: Mgr. studium politologie, samospráva.

 

Praxe

(4.7.2013 – dosud - mateřská dovolena)

1.1.2012 – 31.5.2013 Rektorát Univerzity Palackého, koordinátorka inovací studijních programů na CMTF UP v projektu Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI; tvůrce inovace dvou předmětů v rámci téhož projektu

1.1.2008 – dosud Katedra křesťanské sociální práce (KKS), Cyrilometodějská teologická fakulta UP, odborná asistentka

zajišťování předmětů zaměřených hl. na otázky migrace a uprchlictví

příklady dalších aktivit:

11.2011 – 3.7.2013 manažerka oborů Mezinárodní humanitární a sociální práce (mgr.) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (bc)

2012-2013 - manažerka a reprezentantka ČR v Lifelong Learning Programme Centralized v projektu European Universities on Professionalization on Humanitarian Action (EUPRHA);

2009 - členka řešitelského týmu a reprezentantka ČR v Lifelong Learning Programme Centralized v projektu Tuning Sectoral Framework for Social Science;

2008 - 2010 - koordinátorka rozvojových projektů katedry spojených s přípravou magisterských navazujících oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce a Charitní a sociální práce;

(30.7. 2010 – 10.2. 2011 mateřská dovolená)

25.8.2009 – 31.7.2010 CARITAS Vyšší odborná škola sociální, výuka odborných předmětů (migrace, menšiny) a tutoring praxí – částečný úvazek

6.2006 –12.2007 Účast na projektu Zvyšování zaměstnatelnosti absolventů UP - Vypracovávání kurzů EU Enlargement a Cultural and Social Transformation in Eastern Europe, KPES.

Účast na konferencích a workshopech zaměřených na otázky migrace (2007 Ostrava, 2005 Praha) a humanitární pomoci (např. 2011 Ženeva, 2009 Groningen).

Příklady ostatních zkušenosti

od 4. 2014 členka redakční rady a jazykový garant pro polštinu časopisu „Societas et iurisprudentia“

2009, 2010 fellow Střediska pro výzkum migrace Varšavské univerzity

9. 2006 - 2. 2007 Studijní pobyt v Utrechtu (NL). Konzultování pokroků na disertaci
s European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER)

3. 2006 Vzdělávací program pro vyučující: „Media and Nationalism“, Curriculum Resource Center, Central European University, Budapešť,

Vybrané publikace

ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2013. Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland’s Policy Towards Economic Immigration after EU Accession. Olomouc, CZ: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN:978-80-244-3649-4

ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2013. Republika Słowacka. In: Sylwester WRÓBEL (ed),
Samorząd terytorialny państw europejskich. Katowice, PL: Śląsk, 678 -730. ISBN 978-83-7164-755-0

ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2012. ‘Theoretical Perspectives on Immigration Policy and Politics’. Contemporary European Studies, vol. 7, no. 1.: 5-21 (ISSN 1802-4289).

KUSZ, Agnieszka, 2007. Volby do Evropského parlamentu: Polsko. In: Pavel ŠARADIN (ed.), Evropské volby v postkomunistických zemích. Olomouc, CZ: Periplum, 117-135. ISBN: 978-80-86624-32-7.

KUSZ, Agnieszka, 2006. ‘Protection over Unaccompanied Refugee Minors in Poland and the Czech Republic’. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Politologica 5, VUP, Olomouc, Czech Republic, 151-170. ISBN 80-244-1392-2, ISSN 1214-3251.

+ krátké příspěvky do Biuletynu Migracyjného vydávaného Centre of Migration Research, University of Warsaw