Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Vzdělání

  • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: magisterské studium - obor „Pastoračně sociální asistent“.
  • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně bakalářské studium - kombinace oborů „Sociální politika a sociální práce“ a „Psychologie“.
  • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně doktorské studium - obor „Sociální politika a sociální práce“

Praxe

  • Pastorační asistent – pastorace mládeže – 1 rok
  • Asistent pedagoga v ZŠ speciální. – práce s osobami s mentálním handicapem – 7 Let
  • Vyučující odborných předmětů (VOŠ CARITAS, Olomouc; VOŠ sociálni Kotlářská 2,Brno; FSS MU Brno)

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce, sociální práce s osobami s mentálním handicapem, Využití narativního přístupu v praxi sociální práce, vedení a supervize studentských praxí

Bibliografie

Votoupal, M. (2010). Způsob chápání osob s mentálním handicapem jako zdroj specifického přístupu při práci s touto cílovou skupinou. In M. Smutek, Z. Truhlářová, (Eds.), Rizika sociální práce sborník z konference VII. hradecké dny sociální práce, hradec králové 1. až 2. října 2010 (pp. 472-477). Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN: 9788074350863

Votoupal, M. (2011). Využití externalizujícího rozhovoru při práci s individuálním klientem. In J. Synková, (Ed.), Spravedlnost a služba V sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS - vyšší odborná škola sociální olomouc . Olomouc: CARITAS - VOŠ sociální Olomouc. ISBN: 9788026004387

Votoupal,M, Smutek,M (2013) - Strukturálně-funkcionalistické teorie In Matoušek O a.kol Encyklopedie sociální práce , Praha, Portál,2013 ISBN: 9788026203667

Votoupal, M (2013), Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů . In Sociální práce / Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2013, č. 3, ISSN 1213-6204

 

Vystoupení na konferencích:

Konference: VII. hradecké dny sociální práce, příspěvek: Způsob chápání osob s mentálním handicapem jako zdroj specifického přístupu při práci s touto cílovou skupinou. Hradec Králové 1. až 2. října 2010

Konference:Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci příspěvek: Profesní identita sociálních pracovníků pohledem narativního přístupu , FF PU v Prešove, 26. - 27. 4. 2012,Prešov, Slovensko

Konference :Social Work Social Development 2012: Action and Impact, příspěvek: The life story approach as a tool for inclusion of persons with a mental handicap in the Czech Republic 8 – 12.6 2012 Stockholm, Švédsko

Konference: 3rd ENSACT Joint European Conference ,příspěvek:The role of social work in the process of transition to adulthood for clients with a mental handicap in the environment of Czech special schooling. 16 – 19.4 .2013 , Istanbul, Turecko

Konference: Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development příspěvek Construction of Identity of Persons with a Mental Handicap in the Environment of Czech Social Work.9 -12.6.2014 Melbourne, Austrálie.