Ing. Ester Danihelková

vizitka

Narozena v roce 1958. 

Vzdělání

1978-1982 VŠE Praha
1992-1993: Pedagogická fakulta UP Olomouc (DPS)

Praxe

1982-1983: referentka ONV Praha 1

1983-1989: finanční účetní

1995-1997 učitelka ekonomických předmětů SPŠS Olomouc

1997-1999: učitelka ekonomických předmětů CARITAS-VOŠ sociální

od r. 1999 zástupkyně ředitele CARITAS-VOŠ sociální

od r. 2000 externí vyučující předmětu Řízení v charitní a sociální práci na CMTF UP Olomouc

od 10/2004 asistentka na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF

od 01/2006 asistentka na Katedře křesťanské sociální práce

Absolvované konference, školení a stáže v roce 2014

Konference International Scientific Conference CROSS PARTNERSHIP FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS 20.5.2014 Rzeszow, Polsko

Konference v rámci veletrhu Mezi námi12.6.2014 Statutární město Olomouc, prezentace na téma Vznik a vývoj sociálního podnikání v ČR a ve světě.

Panel k sociální ekonomice, Magistrát města Olomouce, 24.3.2014

Workshop na téma Profesní terciální vzdělávání, SPTV, Praha, 17.6.2014

Seminář Využívání informačních a rešeršních odborných databázových zdrojů. UP Olomouc, projekt POMEZI, únor 2014

Seminář Didaktika distančního vzdělávání. UP Olomouc, projekt POMEZI, březen 2014

Seminář Moderní výukové metody UP Olomouc, projekt POMEZI, duben 2014

Další aktivity

Zakladatelka a lektorka Vzdělávacího střediska CARITAS při Vyšší odborné škole sociální, které vzniklo ve spolupráci s Charitou ČR k poskytování vzdělávacích služeb pro pracovníky zařízení sociálních služeb.

Předsedkyně správní rady Institut Monika Krohwinkel, o.p.s., Hradec Králové

Členka Dozorčí rady Arcidiecézní charity Olomouc

Členka Rady ŠPO Konzervatoře Evangelické akademie, Olomouc